Sykehusene og samhandlingsreformen

Legeforeningen har markert seg sterkt den siste tida. Den
avgående presidenten, Torunn Janbru, benyttet siste
landsstyremøte i organisasjonen til et kritisk
oppgjør med mye av helsepolitikken. Visepresidenten, Arne
Laudal Refsum, skriver i en
kronikk i Dagsavisen
(30.5.2011) at regjeringens
sykehuspolitikk ”har sabotert sykehusenes mulighet for
å lykkes”. Han konkluderer med at det ”trengs en
nasjonal sykehusplan hvor fremtidig sykehusstruktur beskrives, hvor
det fremgår hvor sykehusene skal være, og hva de skal
inneholde. Finansieringssystemet for sykehusene må
klargjøres.”

Fanny Voldnes, leder av samfunnsøkonomisk enhet i
Fagforbundet, skriver i en artikkel
om samhandlingsreformen
, at det viktigste med reformen er
”at kommuner skal betale for innbyggernes bruk av sykehus,
såkalt kommunalt medfinansieringsansvar”. Hun
påpeker i artikkelen at kommunene dermed får tre
valgmuligheter: ”De kan ivareta oppgaven selv, kjøpe
tjenesten av spesialisthelsetjenesten eller fra en privat
helsetilbyder.” Videre påpeker hun at: ”Med en
svært presset kommuneøkonomi vil valget av hvilke
helsetjenester som kommunen vil utføre selv, lett bli et
økonomisk spørsmål. Erfaringene fra
Helseforetaksreformen er at viktige spørsmål som
’hva har innbyggerne i kommunen behov for, hva slags
kompetanse har vi i kommunen og hva kan vi ta faglig ansvar
for’, lett vil komme i bakgrunnen.” Hun frykter derfor
at den nye modellen vil fremme konkurranse og privatisering.
Alternativet, mener hun, ”kan være å avtale
på sentralt, regionalt eller lokalt nivå hva slags
tjenester kommunen har kompetanse til å håndtere selv,
finansiere dem direkte og så overlate de andre
helsetjenestene til spesialisthelsetjenesten. Da vil man kunne
opprettholde helsetjenestene i offentlig regi og unngå at
kommuner av økonomiske grunner velger å bruke private
aktører.” Les hele artikkelen her.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.