500 deltok på Velferdskonferansen 2011

Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

Deltakerne fikk lynkurs i hva som foregår av
kommersialisering i store deler av våre velferdstjenester,
men først og fremst strategier, forslag og ideer for hvordan
vi skal kunne ”ta tjenestene tilbake” –
altså under demokratisk kontroll i offentlig egenregi. En
rekke vellykkede eksempler på hvordan folkelige bevegelser og
kommuner hadde gjenerobret kontrollen over sine velferdstjenester
ble presentert – både fra inn- og utland. Vi hørte om
hvordan en bevisst lærte at plan- og bygningsloven kunne
brukes for å sikre det offentlige kontroll også over
utbygging av velferdstjenester. Vi fikk presentert erfaringer fra
Paris, der vannforsyningen ble både bedre, billigere og langt
bedre vedlikeholdt etter at kommunen hadde tatt den tilbake i egen
regi. Osv., osv,…

Konferansen bidro også til å trekke de lange
linjene, sette ting i sammenheng og identifisere årsaker og
drivkrefter i kampen om de offentlige velferdstjenestene.
Jussprofessor Finn Arnesen viste oss hvilket handlingsrom vi
fortsatt har for å unngå markedspresset fra
EU/EØS. Fanny Voldnes fra Fagforbundet ga oss en
innføring i hva organisasjonsstrukturer og regnskapsmodeller
betyr for styring, medvirkning og innsyn i virksomhetene. Samtlige
fikk For velferdsstatens nye verktøy, heftet om å
”ta tjenestene tilbake” (se neste sak), med en rekke
oppskrifter til nettopp hvordan det kan gjøres. De fleste
presentasjonene fra konferansen finnes nå her.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.