Kamp om barnehagetallene

Private barnehagers landsforbund (PBL) presser kommunene

Det er mange gode grunner til å styrke økonomien i
barnehagene, men ingen gode grunner til at de private skal
forfordeles, særlig så lenge de håver millioner
av de offentlige kronene over i lomma til eiere og
aksjonærer.

I en kronikk i Kommunal Rapport kommer Helge Eide,
direktør for interessepolitikk i KS, med kraftig kritikk av
PBL sine påstander om at kommunene nå struper de
private barnehagene: «Vi finner ikke noe grunnlag i
bevilgningsanslagene fra kommunene som tyder på at de private
barnehagene behandles urimelig i forhold til kommunenes egne. Det
er altså ikke noe som tyder på systematiske lovbrudd,
slik PBL har hevdet, med klart utilstrekkelig dokumentasjon for en
så alvorlig påstand.»

Les Helge Eides kronikk og mer om saken på våre
hjemmesider: Urimelige
PBL-påstander mot kommunene
. Se også For
velferdsstatens  tidligere omtalte av NHOs kreative bruk
av tall og statistikk for å underbygge sine kampanjer
mot
velferdsstatens solidariske fellesskapsordninger
og
for privatisering av offentlige tjenester
.

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.