Presentasjoner fra Velferdskonferansen 2011

De tok sykehjemmet tilbake!

Mandag 23. mai

10.00 – 11.30: Åpning i
plenum


Private sugerør i offentlige kasser – Den nye
velferdsstaten
(PPT: 575
k)
 
           
Linn Herning, rådgiver i For
velferdsstaten

Ta
tjenestene tilbake – Det politiske
handlingsrommet
 (PPT: 9,2
Mb)
          

Helene Bank, spesialrådgiver i For
velferdsstaten

Rekommunalisering og
renasjonalisering – eksempler fra inn- og utland
           
Peter Waldorff, generalsekretær i
Internasjonalen for stats- og
kommuneansatte

Rødgrønn politikk for
å ta tjenestene tilbake!
           
Audun Lysbakken, Barne-, likestillings- og
inkluderingsminister

Møteleder:
Rigmor Hogstad, leder i FO

11.30 – 12.30: Lunsj

12.30 – 15.30: Parallelle sesjoner
Sesjon A: Ta tjenestene
tilbake – Fra privat til
offentlig

EØS
og det politiske handlingsrom til å drive tjenesteyting med
egne offentlige ansatte
(PPT: 578 k) –Finn Arnesen,
professor ved
Senter for Europarett, Universitetet i
Oslo

Politisk kamp om rekommunalisering: Trondheim
2003
           
Svein Olav Aarlott, leder LO kommune
Trondheim

Rekommunalisering etter
kontraktsbrudd: Adecco-sykehjemmet i Oppegård
           
Bente Stokker Knutsen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i
Oppegård kommune

Kommunalt oppkjøp
av foreldredreven barnehage
           
Hans Marius Johnsen, ordfører i Sørum
kommune
Møteleder: Svenn Arne Lie,
rådgiver i Fagforbundets samfunnsøkonomiske
avdeling

Panel med Helene Bank, Peter Waldorff og innlederne i debatt med
salen. 

Sesjon B: Gode offentlige tjenester –
alternativer til markedsstyring
(NPM)

Ivareta
politisk og økonomisk styring: Organisering, regnskaper,
åpenhet og kontroll
(PDF: 775 k) – Fanny Voldnes,
leder for Fagforbundets samfunnsøkonomiske
avdeling

Arealplan som grunnlag for å
holde barnehage offentlige
           
Christian Hintze Holm, ordfører i
Nesodden
kommune

Kontroll over tjenestene i NAV
 (PPT: 230
k)
           
Hanne Nordhaug, nestleder i NTL i
NAV

Kommunal
eierskapspolitikk – politiske og praktiske
utfordringer
 (PPTX: 60
k)
           
Erling Bergh, tidligere rådmann i Steinkjer
kommune

Møteleder: Asbjørn
Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

Panel
med innlederne i debatt med salen.
 
15.30 – 16.00: Pause

16.00 – 17.00: Avslutning i plenum: Utfordringer
for valget

Oslo – byen med det
store hjertet eller den kalde skulder?
           
Roy Pedersen, leder i LO i
Oslo

Bli
kommuneaktivist: Retorikken, kravene
og fallgruvene? 
(PPT:
469
k)
           
Linn Herning, rådgiver i For
velferdsstaten

Hvem skal styre
arbeidstiden?
           
Evy Ann Eriksen, sentralstyremedlem i
Utdanningsforbundet

Det
er vi som går til valg, la oss styre hva som blir
politikken
(PPT: 392 k)

Det er vi som går til valg, la oss styre hva som blir
politikken
(DOC: 35
k)
 
           
Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten

Møteleder: Helene
Bank, For velferdsstaten


Kveldsmøte på Litteraturhuset: Valg 2011: Ta
tjenestene tilbake
Tid: 19.00 – 21.00
Samarbeid mellom For
velferdsstaten, lokale fagforbund og LO i Oslo. 

Framtida er privat i det offentlige – om en skal tro
media, NHO Service og blå-blåe politikere. Mer privat,
mindre politikk, politikere i styreverv i stadig fjernere
selskapsstyrer. Politikken reduseres til å administrere kutt
for å betjene renter og rentesrenter på offentlige
investeringer. Hvor går linjene i Oslo-politikken? Vi skal
teste, vurdere og bistå de politikere som vil ha våre
stemmer i Oslo-valget.

Innledninger ved:
Petter Furulund,
administrerende direktør i NHO Service
Eli Gunhild By, leder for Norsk sykepleierforbund i Oslo
Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten –
Private sugerør i fellesskapets kasser
(PPT: 468 k)

Politikerpanel fra Oslo: Cecilie Brein (Frp),
Eirik Lar Solberg (Høyre), Torill Berge (Venstre), Aud
Kvalbein (KrF), Rina Mariann Hansen (Ap) , Marianne Borgen
(SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt).

Tilbake til
konferansesidene


Program
     Informasjon   
 Påmelding   
 Programnotat

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.