Hvem er vi?

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger. Vi aksepterer ikke at sosiale og økonomiske forskjeller øker, at nyfattigdom vokser fram og at stadig flere støtes ut av samfunn og arbeidsliv i et land som er rikere enn noen gang tidligere i historien!

For velferdsstaten krever at den politikken som føres, også bidrar til å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Den markedsliberalistiske politikken må erstattes med en demokratisk velferdspolitikk som gir de enkelte land handlingsrom til å sikre grunnleggende goder som arbeid, vann, mat, utdanning og helsetjenester til hele befolkningen. Vi må motarbeide at internasjonale institusjoner og avtaler som for eksempel Det internasjonale pengefond, Verdensbanken, EU/EØS og Verdens handelsorganisasjon brukes til å tvinge fram privatisering og markedsorientering av velferdstjenester så vel i Norge som i andre land. 

For velferdsstaten består av fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Nærmere 30 organisasjoner med over én million medlemmer er tilsluttet. Alliansen er opprettet for å styrke kampen mot de økende forskjellene i samfunnet. Vi arbeider mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme - og for en sterk offentlig sektor.

Vår virksomhet er basert på et lite sekretariat og har tre ansatte. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill.

 

Fungerende daglig leder: Helene Bank
helene.bank(at)velferdsstaten.no
Telefon: 92 66 75 18

 

Rådgiver: Cathrine Strindin Amundsen
cathrine.amundsen(at)velferdsstaten.no
Telefon: 40 48 60 32

 

 

 
 
Daglig leder: Linn Herning (delvis sykemeldt og i permisjon)
linn.herning(at)velferdsstaten.no
Telefon: 93 08 27 14

 

 

For generelle henvendelser bruk gjerne denne e-postadressen.

Kontonummeret til For velferdsstaten er 9001.06.48474
(IBAN: NO15 9001 06 48474, SWIFT: LABANOKK, Bank: Sparebank1)

Post-/besøksadresse: For velferdsstaten, Torggata 28, 0183 Oslo

Facebook: facebook.com/velferdsstaten
Twitter: twitter.com/velferdsstaten

smartedit