For velferdsstatens elektroniske nyhetsbrev

For velferdsstaten sender årlig ut 10 utgaver av vårt elektroniske nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder analyser av aktuelle saker og tips om kronikker, konferanser og gode nyhetsoppslag.

Nyhetsbrevet er registert i Nasjonalbibliotektet og har ISSN 1894-4027.

Om du ønsker å motta vårt elektroniske nyhetsbrev ber vi deg sende en e-post med ditt navn og adressen du ønsker nyhetsbrevet sendt til.

Nyhetsbrev 6/2017

Nyhetsbrev 6/2017    For velferdsstatens nyhetsbrev juni 2017 inneholder flere saker om kampanjen mot profitt i velferden, ny tjenestemannslov, riksrevisjon og gransking av velferdsprofitt, regjeringens instruks mot ideelle barnehager, PBL som skyver gårdsbarnehager foran seg, internasjonal rapport om rekommunalisering, ny bok om arbeidslivet, og forsvarets privatisering av renhold. Les mer

Nyhetsbrev 5/2017

Nyhetsbrev 5/2017For velferdsstatens siste nyhetsbrev inneholder flere saker om kampen mot profitt i velferden, analyse av EØS-debatten etter LO-kongressen, konkurranseutsetting i Danmark, utfordring til det nye Helsepartiet og nye verktøy innen handelspolitikken. Les mer

Nyhetsbrev 4/2017

Nyhetsbrev 4/2017For velferdsstatens nyhetsbrev 4/2014 handler om kampanjen Velferd uten profitt, 1.mai, handlingsrom for ideelle aktører i velferden, barnehagemillioner, fritt behandlingsvalg m.m. Les mer

Nyhetsbrev 3/2017

Nyhetsbrev 3/2017Nyhetsbrevet innholder saker om kampanjen Velferd uten profitt, pamfletten Profittfri velferd, Vitale-skandalen, norsk oppsummering av den svenske velferdsutredningen m.m. Les mer

Nyhetsbrev 2/2017

Nyhetsbrev 2/2017For velferdsstatens nyhetsbrev for februar minner om markeringen 20 mars foran Stortinget mot regjeringas angrep på faglige rettigheter. I tillegg har vi saker om Utdanningsforbundets kamp mot kommersialisering, PBL, Veireno, egenregi i Sverige, "nærpoliti"-reformen, Manifest årskonferanse og venstresidas utfordringer Les mer

Nyhetsbrev 1/2017

Nyhetsbrev 1/2017Årets første nyhetsbrev fra For velferdsstaten presenterer en helt fersk pamflett om veien til profittfri velferd. Ellers har vi saker om den danske kommunereformen, regjeringen og skatteparadis, norske energiinteresser i TISA, landbruksmeldinga, kampen om offentlig sektor, konferanser og ny ledelse i For velferdsstaten Les mer

Nyhetsbrev 10/2016

Nyhetsbrev 10/2016Tilbakemeldingene etter Skandinavisk Velferdskonferanse 2016 har vært overveldende. For velferdsstatens nyhetsbrev for november presenterer noen av sakene og innleggene fra konferansen. I tillegg har vi saker om Nye Veier og to kronikker om Nav Les mer

Arkiv

smartedit