For velferdsstatens elektroniske nyhetsbrev

For velferdsstaten sender årlig ut 10 utgaver av vårt elektroniske nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder analyser av aktuelle saker og tips om kronikker, konferanser og gode nyhetsoppslag.

Nyhetsbrevet er registert i Nasjonalbibliotektet og har ISSN 1894-4027.

Om du ønsker å motta vårt elektroniske nyhetsbrev ber vi deg sende en e-post med ditt navn og adressen du ønsker nyhetsbrevet sendt til.

Nyhetsbrev 2/2017

Nyhetsbrev 2/2017For velferdsstatens nyhetsbrev for februar minner om markeringen 20 mars foran Stortinget mot regjeringas angrep på faglige rettigheter. I tillegg har vi saker om Utdanningsforbundets kamp mot kommersialisering, PBL, Veireno, egenregi i Sverige, "nærpoliti"-reformen, Manifest årskonferanse og venstresidas utfordringer Les mer

Nyhetsbrev 1/2017

Nyhetsbrev 1/2017Årets første nyhetsbrev fra For velferdsstaten presenterer en helt fersk pamflett om veien til profittfri velferd. Ellers har vi saker om den danske kommunereformen, regjeringen og skatteparadis, norske energiinteresser i TISA, landbruksmeldinga, kampen om offentlig sektor, konferanser og ny ledelse i For velferdsstaten Les mer

Nyhetsbrev 10/2016

Nyhetsbrev 10/2016Tilbakemeldingene etter Skandinavisk Velferdskonferanse 2016 har vært overveldende. For velferdsstatens nyhetsbrev for november presenterer noen av sakene og innleggene fra konferansen. I tillegg har vi saker om Nye Veier og to kronikker om Nav Les mer

Nyhetsbrev 9/2016

Nyhetsbrev 9/2016Det nærmer seg Skandinavisk Velferdskonferanse. For velferdsstatens nyhetsbrev presenterer denne gangen noen temaer og innledere som kommer på Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. I tillegg har vi saker om ny kommunelov og legestreiken Les mer

Nyhetsbrev 8/2016

Nyhetsbrev 8/2016For velferdsstatens nyhetsbrev presenterer temaer og innledere på Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. I tillegg har vi saker om Oslo kommunes seier mot barnevernsprofitørene, sykehusstreiken, velferdsprofitører, barnehagekamp, Brexit og Globaliseringskonferansen Les mer

Nyhetsbrev 7/2016

Nyhetsbrev 7/2016For velferdsstaten fortsetter i dette nyhetsbrevet presentasjonen av temaer og innledere som er sentrale på Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. I tillegg har vi saker om Orange Helse, forslag til ny Kommunelov, TISA-frie kommuner, privatisering av vann og varme i Danmark og velferdsprofitører Les mer

Nyhetsbrev 6/2016

Nyhetsbrev 6/2016For velferdsstaten fortsetter i dette nyhetsbrevet presentasjonen av temaer og innledere som er sentrale på Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. I tillegg har vi saker om EUs finanstilsyn, manipulering av ventelister i helseforetakene, kapitalflukt, en kommentar om politiske kommuner og saker om et politi i krise Les mer

Arkiv

smartedit