Kommunale tjenesters tilknytningsform til kommunen


Kommunale tjenesters tilknytningsform til
kommunen
 (18.01.2011)
Notat fra Fanny Voldnes, leder av Samfunnsøkonomiskenhet i
Fagforbundet

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.