Velferdskonferansen 2003 – Sykehuskonferanse

Mange av innledningene finnes på For velferdsstatens
temasider om
sykehus
.

Program:

08.00 – 08.45  Registrering og kaffe/te

08.45 – 09.00  Åpning 
                       
ved Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

09.00 – 09.45  Sykehusreformen etter 1 1/2 år:
Fikk motstanderne
rett?
                       
Roar Eilertsen, DeFacto, ansvarlig for Fagforbundets
evalueringsprosjekt for sykehusreformen
                       
NB! Evalueringsrapporten framlegges for første gang på
denne konferansen!

10.00 – 11.00  Kampen for lokalsykehusene:
Distriktspolitikk eller
fag?
                       
Siv Enerstvedt, aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus
                       
Rolf Kåresen, sjeflege på Ullevål
universitetssykehus HF
                       
Anette Fosse, spesialist i allmenmedisin og lege i
Rana                          

11.00 – 11.30   Kaffe

11.30 – 12.45   Svikter foretaksstrukturen de
svakeste?
                        
Guri Ingebrigtsen, leder for Kommuneutredningen 2003 i Rådet
for psykisk helse
                        
Toril Heggen Munk, sentralstyremedlem i Norsk Handikapforbund og
fylkesleder i Hedmark
                        
Bjørg Njaa, leder i Landsforeningen for
pårørende innen psykiatrien

12.45 – 13.30  Lunsj  

13.30 – 13.45  Knut Nærum kåserer over temaet
«Mer igjen for sykdommen»

13.45 – 15.15  Parallellseminarer:  

                       
P1:  Forsvinner faget når økonomien får
råde? 
                               
Bente Slaaten, leder i Norsk Sykepleierforbund
                               
Dag Johansen, overlege Rana sykehus

                       
P 2: Ytringsfrihet i foretak og offentlig virksomhet – finnes
den? 

                               
Henning Jakhelln, professor ved Institutt for offentlig rett
                               
Kommentarer fra tillitsvalgte

                       
P 3: NAVOs lønnssystem: Egoisme satt i
system?

                               
Lars Haukaas, administrerende direktør, NAVO
                               
Gerd Kristiansen, Fagforbundet
                                Kommentarer
fra tillitsvalgte

                       
P 4: Konkurranseutsetting, selskapsdannelser og private
profitører – 
                              
kan vi påvirke utviklingen?
 
                               
Britt Hildeng, Arbeiderpartiet
                               
Randi Reese, leder i Fellesorganisasjonen
                               
Kommentarer fra tillitsvalgte

                       
P 5: Er nedlegging av fødeavdelinger god
fødselsomsorg?
                               
Bente Øien Hauge, Forsvar Lærdal sjukehus
                               
Britt Ingjerd Nesheim, professor/avd.overlege på
Kvinnesenteret, Ullevål universitetssykehus

15.15 – 15.45  Kaffe

15.45 – 16.45  Erfaringer med foretaksorganisering av
sykehusene i Canada og New Zealand
 
                       
Les Steel, president i Alberta Federation of Labour, Canada
                       
Laila Harré, tidligere minister i
Labour/Alliance-regjeringen, New Zealand

17.00 – 18.45  Paneldebatt: Har markedet overtatt
styringen av sykehusene våre?
 
                       
Pål Christian Roland (Krf), helseministerens politiske
rådgiver
                       
Sigbjørn Molvik (SV), Stortingets sosialkomité
                       
Britt Hildeng (Ap), Stortingets sosialkomité
                       
Lars Eikvar, leder av Overlegeforeningen og sentralstyremedlem i
Den norske Lægeforening
                       
Anette Fosse, spesialist i allmenmedisin og lege i Rana (med blant
«Motmeldingslegene» i 2001)
                       
Gerd Kristiansen, Fagforbundet

                    
Innlegg fra salen

18.45 – 18.55  Oppsummering og veien
videre
 
                       
ved Anne Grethe Skårdal, 2. nestleder i Fagforbundet

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.