Nyhetsbrev 3/2003

av | okt 14, 2003 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetbrev 3/2003 (august).

1. FV-aktiviteter i kommunevalget
2. Sykehuskonferansen
3. Kampen om konkurranseutsetting
4. Fritz Holte vurderer valgkampløftene
5. Globaliseringskonferansen 2003
6. Markering mot WTO og GATS

 

1. FV-AKTIVITETER I KOMMUNEVALGET

Valgkampen er i full gang. I For velferdsstaten sier vi: Velg velferd! Dette har vi konkretisert i sju sentrale krav, utformet på en løpeseddel som dere finner på vår hjemmeside. Der finner dere også argumentsamling og spørreskjema til bruk overfor partiene som stiller til valg. En rekke steder i landet brukes nå dette materialet, mens det andre steder ikke er så stor aktivitet i regi av For velferdsstaten. Kanskje kan følgende oversikt over noen av aktivitetene virke inspirerende også på andre:

Troms:
To dagers velferdskonferanse gjennomført på forsommeren med fagorganisasjoner og lokale politikere.

Skien:
Velferdskonferanse for fagorganisasjoner og lokalpolitikere gjennomført på forsommeren.

Nord- og Sør-Trøndelag:
Felles valgkampkonferanse for medlemmene i For velferdsstaten på Værnes 25. august. Derfra oppfordres representantene fra alle kommuner til å ta i bruk materialet, utfordre partiene og arrangere valgmøter. Ørland har allerede gjennomført møte (5 av åtte partier støttet våre 7 krav). Åfjord følger etter den 26. august. Planer om møter i Melhus og Agdenes. Flere kommer sannsynligvis på banen etter Værnes-konferansen. Bruk av For velferdsstatens spørreskjema overfor partiene i flere kommuner, samt oppmøte på andres møter for å reise For velferdsstatens krav. Felles politisk opprop med Ap, RV, SP og SV. I Trondheim har flere av organisasjonene bak For velferdsstaten gått sammen med LO Trondheim med krav til partiene. Bred støtte til kamp mot konkurranseutsetting og privatisering – til og med rekommunalisering av enkelte tjenester. Her finner du det Adresseavisen skrev om fagbevegelsens valgmøte den 25. august: http://www.adressa.no/politikk/article.jhtml?articleID=438292

Østfold:
Vi har fått rapporter om at vårt materiale brukes i alle fall i Fredrikstad og i Sarpsborg (der LO tok initiativet). I Fredrikstad har For velferdsstatens krav, sammen med det faktum at Fredrikstad er en av kommunene som har meldt seg inn i aksjonen, ført til en opphetet avisdebatt (se linkene nedenfor):
http://www.f-b.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20030729/NYHET/311285228
http://www.f-b.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20030729/NYHET/307290006
http://www.f-b.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20030803/NYHET/311304139
http://www.f-b.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20030822/NYHET/341491401

Rogaland:
Mange av organisasjonene i For velferdsstaten har gått sammen om en velorganisert kampanje for «Velg velferd» over hele fylket. De trykker opp 60.000 løpesedler og arrangerer valgkampkonferanse i Sandnes for hele fylket den 28. august. Det er nedsatt en rekke regionale grupper for å organisere arbeidet over hele fylket.

Oslo:
Har utvidet de sju kravene til også å omfatte en del andre viktige, lokale krav. Utfordrer partiene. Arrangerer markering ved rådhuset den 27. august i forbindelse med høstens første bystyremøte. Denne har full støtte også fra LO Oslo. (Se: http://indymedia.no/news/2003/08/11884.php)

Gjøvik:
Har utviklet eget valgmanifest. Samarbeider med de partiene som støtter dette (Ap, RV, SP og SV).

Vesterålen:
Her er det Fagforbundet og LO Vesterålen som er initiativtakere til et møte med For velferdsstaten og lokale politikere den 2. september.

Meld inn andre aktiviteter som vi hittil ikke har fått med i oversikten.

 

2. SYKEHUSKONFERANSEN

Dersom dere er lynraske, kan dere fortsatt melde dere på til For velferdsstatens sykehuskonferanse den 8. september i Oslo – klikk her for program og påmelding. Til nå er det godt over 200 påmeldte, men det er plass for noen til – dersom dere er raske.

 

3. KAMPEN OM KONKURRANSEUTSETTING

Konkurranseutsetting og privatisering er i ferd med å seile opp som den saken som virkelig klargjør frontene ved årets valg. Det bør vi ta i mot med åpne armer. Nå er tida inne for virkelig å komme ut med alle våre dårlige erfaringer med, og gode argumenter mot, konkurranseutsettingen. I den felles fagligpolitiske plattform som LO og Arbeiderpartiet har lansert, heter det nå helt entydig: «Vi sier nei til privatisering og konkurranseutetting av offentlige tjenestetilbud.» Dette har vi nå all grunn til å følge opp på alle områder – for å forsikre oss om at det følges opp landet over. Vi minner også om artikkelen «Kampen om konkurranseutsetting» på For velferdsstatens hjemmeside. Der oppsummeres mange av de mest grunnleggende problemene med bruken av konkurranseutsetting (www.velferdsstaten.no/artikler/konknho.htm).

Nedenfor finner dere et utvalg av avisartikler som avspeiler noe av debatten om konkurranseutsetting de siste to ukene.
http://www.dna.no/index.gan?id=18611
http://www.tb.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20030823/NYHETER/108230147/0/
http://www.gjengangeren.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20030820/NYHETER/108200101
http://www.kommunal-rapport.no/index.db2?id=119493
http://www.moss-avis.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20030819/NYHET/340034719
http://www.klassekampen.no/front_nyheter/goto?lid=188688
http://www.dagsavisen.no/kommentar/dagens-kommentar/2003/08/746569.shtml

 

4. FRITZ HOLTE VURDERER VALGKAMPLØFTENE

Fritz Holte er pensjonert professor i sosialøkonomi. Han har imidlertid ikke pensjonert seg fra samfunnsdebatten. Snarere tvert i mot, har er svært aktiv med egen hjemmeside (http://www.fritzholte.com/) og stadig nye utspill. Et av hans sentrale poenger er at dersom vi skal gjenvinne politisk styring og demokratisk kontroll over økonomien, så må den frie bevegelse av kapital begrenses. Under den grenseløse, markedsliberale modellen som politikerne har sluppet løs de siste årene, blir det vanskelig å føre en helt annerledes nasjonal politikk. Kampen for den lokale velferden må med andre ord også innbefatte en kamp mot kapitalens frie flyt. Nå har Fritz Holte skrevet et lengre dokument der han vurderer partienes valgkampløfter i forhold til frislippet av markedskreftene internasjonalt.

 

5. GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2003

For fjerde år på rad arrangeres Globaliseringskonferansen. Mange organisasjoner har gått sammen om dette initiativet under navnet «En annen verden er mulig». Denne alliansen har nå også etablert seg som den norske delen av World Social Forum, som har organisert tre gigantiske konferanser i Porto Alegre i Brasil (den fjerde går av stabelen i Mumbay i India i siste halvdel av januar neste år). Globaliseringskonferansen har samlet 1200-1500 deltakere de to siste årene. I år er hovedoverskriften UTVEIER, med Krig og kapital som undertitler. Fra 30. oktober til 2. november skal det arrangeres fire stormøter og 40 seminarer, verksted og foredrag i Folkets Hus i Oslo. Ytterligere opplysninger finner dere her: http://www.globalisering.no/.

 

6. MARKERING MOT WTO OG GATS

Den 10. september åpner den 5. ministerkonferanse i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Cancún i Mexico. Der skal de gjøre et forsøk på en ytterligere markedsorientering av verdensøkonomien. Blant annet går sterke økonomiske interesser og regjeringene i de rike landene inn for at investeringer, offentlige innkjøp m.v. skal tas inn i WTOs avtaleverk. Ikke ved at kapitalen underlegges sterkere styring, men ved å gi investor større rettigheter på bekostning av folkevalgte organer i alle land. En rekke organisasjoner, blant dem For velferdsstaten, har gått sammen om å arrangere en markering foran Stortinget den dagen konferansen i Mexico åpner – altså 10.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.