Velferd til salgs

av | jan 1, 2004 | Velferdsstaten

Paradoksalt. Mange opplever det i dag
paradoksalt at mens Norge på den ene siden er verdens nest
rikeste land, rikere enn noen gang tidligere i historien, så
angripes velferdsordninger som ble kjempet fram i ei tid da landet
var langt fattigere. Mens vi har de teknologiske og
økonomiske forutsetningene for å skape det beste av
alle samfunn, opplever svært mange at utviklingen har
gått i revers, at velstanden omfordeles til dem som har mest
fra før, og at presset og utryggheten øker både
i arbeids- og samfunnsliv.

Sterke interesser. Ingenting av dette skjer som
en naturnødvendighet. Det står sterke interesser bak.
I dette heftet prøver vi å identifisere en del av
årsakene til og drivkreftene bak denne utviklingen.
Samfunnsmessige endringer har samfunnsmessige årsaker, og det
er viktig å skaffe seg innsikt i disse dersom vi skal ha
mulighet for å utvikle alternative analyser, strategier og
mål.

Tilslørede maktforhold . I de
stadig mer kommersialiserte og overflatiske mediene får vi
liten hjelp i dette arbeidet. Snarere tvert i mot, maktforhold
tilsløres og kampen for mer samfunnsmessige løsninger
stemples rutinemessig som umoderne, gammelmodig og
reaksjonær. Hvert eneste angrep på og hver eneste
svekkelse av velferdsstaten, som vi har opplevd de siste
årene, har nemlig blitt framstilt som nødvendige
tiltak for å modernisere og bevare velferdsstaten og sikre
dens framtid. Det er viktig å rive sløret av denne
propagandaen.

Les artikkelen (pdf)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.