Nyhetsbrev 2/2004

av | aug 14, 2004 | Nyhetsbrev

For Velferdsstatens nyhetsbrev mars 2004

Innhold:

1. Konkurranse et mål i seg selv.
2. Konkurranseutsett eller dø!
3. Ideologisk kamp om kommune-Norge.
4. Ordfører oppgitt over milliard-underskudd.
5. Velger motmakt framfor avmakt.
6. Foreløpig seier mot privatisering i Ungarn.
7. Fengslende forslag.
8. Aps rotasjon i Kristiansand.
9. Klare til kamp i Askim.

1. KONKURRANSE ET MÅL I SEG SELV

I en høringsuttalelse til EUs grønnbok om grunnleggende offentlige tjenester insisterer regjeringen ved Nærings- og Handelsdepartementet på markedets fortreffelighet framfor offentlig styring og regulering. Etter alle problemer med konkurranseutsetting i EU-landene, erkjenner EU at konkurranse ikke alltid er av det beste. Den norske regjeringen, derimot, mener at konkurranse ikke bare er et redskap til å nå et mål, slik det stort sett har vært argumentert til nå, men et mål i seg selv, «på lik linje med andre mål i samfunnet». Det slår den fast i sitt forslag til ny konkurranselov. Klarere kan det vel neppe sies at kampen for privatisering og konkurranseutsetting er ideologisk drevet. Les mer i Nationens reportasje:

http://www.nationen.no/nyheter/article884772.ece

2. KONKURRANSEUTSETT ELLER DØ!

Kommunalminister Erna Solberg pålegger i år landets fylkesmenn å ta skjønnstilskuddene fra fattigkommuner som ikke har gode nok omstillingsplaner. Dette skal skje dersom de ikke legger fram forpliktende planer for omstilling, konkurranseutsetting, samarbeid med nabokommuner eller sammenslåing med andre kommuner, framgår det av et tildelingsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet til landets fylkesmenn. Nationen rapporterer:

http://www.nationen.no/nyheter/article896835.ece

3. IDEOLOGISK KAMP OM KOMMUNE-NORGE

Stortingsrepresentant Reidar Sandal og professor Rolf Rønning er enige om at det er grenser for hva som kan settes ut på anbud av det kommunene driver med. Det framkom på en konferanse som Kommunekreditt arrangerte i Trondheim nylig. (Sunnmørsposten – 08.03.2004.) http://www.smp.no/artikkel.asp?item=52027

4. ORDFØRER OPPGITT OVER MILLIARD-UNDERSKUDD

Norske kommuner gikk med 13 milliarder kroner i underskudd i fjor. -Det er et bilde på den situasjonen vi har påpekt lenge, sier ordfører Ole Haabeth i Fredrikstad. Han var for to år siden med på å stifte Folkeaksjonen Velferd, som kjemper for bedre kommuneøkonomi. Kommunenes Sentralforbund hadde nylig sitt konsultasjonsmøte med regjeringen. Der la de fram en mengde dokumentasjon over den begredelige situasjonen i kommuneøkonomien, uten at det visstnok gjorde særlig inntrykk på regjeringen. KS antyder at det trengs minst 3 milliarder kroner ekstra årlig i tre år for at kommunene skal kunne få hodet over vannet. Nedenfor er det link til ordfører Haabeths reaksjon i avisa Demokraten, så vel som til en rekke nyttige dokumenter på KS sin hjemmeside.

http://www.demokraten.no/lokalnytt/article884911.ece
http://www.ks.no/templates/Topic.aspx?id=2996

5. VELGER MOTMAKT FRAMFOR AVMAKT

I Trondheim arrangeres for første gang Trondheim Sosiale Forum fra 19. til 21. mars. En rekke organisasjoner fra så vel fagbevegelse som andre interesseorganisasjoner står bak. Dermed slutter de seg til den verdensomspennende bevegelsen som har vokst fram mot den markedsliberale utviklingen de siste årene – den som startet i Porto Alegre i Brasil i januar 2001 og som gjennom World Social Forum nå nylig samlet om lag 100.000 mennesker til det fjerde verdensforumet i Mumbai i India. Temaet for konkurransen er «Demokrati 2004 – Fra avmakt til motmakt». Her er en link til en artikkel i Adresseavisen, samt til konferansens egne hjemmeside:
http://www.adressa.no/trondheim/article.jhtml?articleID=476734
http://www.stud.ntnu.no/groups/attac/tsf/index.htm

6. SEIER MOT PRIVATISERING I UNGARN

Gjennom det globale Social Forum-nettverket har vi mottatt følgende rapport fra Ungarn:

Mer enn 300.000 underskrifter er blitt samlet inn mot en lov om privatisering av sykehus i Ungarn. I løpet av seks uker mobiliserte sosiale bevegelser, fagorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner knyttet til Ungarn sosiale forum, samt politiske partier, mot den nye sykehusloven. Nå overleveres underskriftene til lovgiverne, og i følge ungarsk lov må presidenten dermed legge ut loven til folkeavstemning. Myndighetene prøvde å presse enkelte av organisasjonene bak aksjonen til ikke å delta i underskriftsaksjonen, blant annet med løfter om økonomisk støtte, men dette ble avvist av de som var involvert i kampanjen. Folkeavstemningen ventes å bli gjennomført enten samme dag som valget til EU-parlamentet (13. juni) eller i nær tilknytning til denne datoen.

7. FENGSLENDE FORSLAG

Vestfold Høyre vil privatisere fangetransporten. Det er jo et fengslende forslag.

http://www.sandefjords-blad.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20040305/NYHETER/103050016

8. APs ROTASJON I KRISTIANSAND

AP snur igjen, heter det i Fedrelandsvennen. Det har visst vært mye vakling før partiet nå har bestemt seg for å gå inn for såkalt «fritt brukervalg» i eldreomsorgen. Dermed åpnes det altså for at private firmaer skal konkurrere fritt med den kommunale omsorgen. SV gikk mot og KrF ble splittet da flertallet i helse- og sosialutvalget gikk inn for ordningen. Det gjorde det også i fjor sommer, med APs stemmer, men i bystyret ble det flertall mot så sent som i desember, da også AP stemte mot.

http://www.fedrelandsvennen.no/Nyheter/Vest-Agder/kristiansand/article.jhtml?articleID=192815

9. KLARE TIL KAMP I ASKIM

Renholderne er klare til kamp i Askim, melder Smaalenenes Avis. En arbeidsgruppe har foreslått konkurranseutsetting av kommunenes renhold, og saken går nå til høring og behandling med sikte på avgjørelse muligens til sommeren en gang. Den tida skal altså renholderne bruke til å føre kamp for sin sak.

http://www.smaalenene.no/nyheter/article899194.ece

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.