Velferdskonferansen 2004 – Velferd til salgs?

Linker til presentasjoner, manuskripter m.m.
(pdf) finner du nedenfor under de enkelte programpunktene ved
å klikke på grønn tekst.

 

Mandag 22. november:

09.00 – 10.00: Registrering – kaffe/ frukt

10.00 – 10.15: Åpning 
                       
Randi
Reese, leder i Fellesorganisasjonen

                      
Konferanseleder: Berit Asker, forbundssekretær i NTL

10.15 – 12.30: Plenumsmøter

Velferd til salgs – privatiseringens
årsaker og drivkrefter 
Roar Eilertsen,
daglig leder i DeFacto

Look to Trondheim – allianser og politisk kamp omkring
privatisering

Rune Olsø, kommunalråd, leder av APs
bystyregruppe i Trondheim
Arne Byrkjeflot, leder LO i Trondheim

Frihet, likhet og fellesskap – eller valgfrihet på
markedet ?
Magnus Marsdal, styremedlem i Attac
Norge
Kjersti
Johansen, nestleder i Fagforbundet Nordstrand

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 15.30: Parallellseminarer

AI: Minimumsstaten – fra offentlig etat til privat;
eksemplet New Zealand
 
Film om nyliberalismens offensiv i new Zealand
Dr. Bruce
Cronin, direktør for videregående studier
ved University of Greenwich, London

AII: Offentlig/privat samarbeid, OPS – OBS!
OBS!
David Price,
professor ved University College London
Magnus Marsdal,
styremedlem i Attac Norge 
Tove
Stangnes, nestleder i Fagforbundet

AIII: Utdanning som vare – hvor blir
prinsippene av?
Idar Helle,
stipendiat i historie og aktiv i Attac
Blinderen
Barnehagen – en pivatisert
utdanningsarena ?
Lasse Kolstad,
nestleder i seksjon barnehage i Utdanningsforbundet

AIV: Barnevern og offentlig omsorg til salgs
?

(Brukerperspektiv og ansattes perspektiv på
privatisering)
Kenneth Larsen,
fylkessektretær i Fellesorganisasjonen
Hordaland

Trond J.
Olsen, politisk rådgiver i
Velferdsalliansen
Privatisering av
arbeidsformidlingstjenester – er vi tjent med det
?
Harald Trulsrud,
leder av Arbeidssøkerforbundet

AV: EUs tjenestedirektiv – sosial dumping ved lov
?
Dag Seierstad, rådgiver i SVs
stortingsgruppe
Jon Dølvik, forsker FAFO
Stein Kristiansen, nestleder Handel og Kontor

15.30 – 16.00: Kaffe/kake

16.00 – 18.00: Parallellseminarer

BI: Blir det mer penger til pensjoner dersom de
privatiseres?

Roar Eilertsen, daglig leder i DeFacto
Bodil
Christine Erichsen, aktiv i kampanjen Ansvarlig pensjon

BII: Bestemor på anbud – lønner det
seg?
Unni Hembre, 2. Norsk Sykepleierforbund,
Oslo
Paul
Bjerke, forsker i DeFacto
 
Utdrag fra
boka «Privatisering – en kritikk» av Roar Eilertsen og Paul
Bjerke
Jørn Magdahl, representant fra felleslista
Nøtterøy

BIII: Da strømprisene tok av – det avregulerte
energimarkedets velsignelser
Erik Fleischer,
sivilingeniør og medlem av
Energiveteranene
   

Henning
Solhaug, forbundssekretær El&IT-forbundet

Kjell
Rønningsbakk, redaktør av Kraftnytt

BIV: De ansatte med taushetsplikt er mest
fornøyde
(om lojalitet, taushetsplikt og demokrati på
arbeidsplassen) 
Bente Kraugerud,
jurist ved Advokatfirma Raugland

 
Ivar
Johansen, lokalpolitiker for SV i Oslo

BV: Privatisering i nord og sør – GATS-avtalen
som instrument
 
David
Price, professor ved University College London
  

Helene
Bank, forsker ved IGNIS og medlem av fagrådet i Attac

18.00:          Slutt
for dagen

Tirsdag 23. november:

09.00 – 10.45: Plenumsmøter

Fra samfunn til marked – 25 år med
nyliberalisme
Dr. Bruce Cronin,
direktør for videregående studier
ved University of Greenwich, London

AS Velferd – de multinasjonale selskapenes
rolle

Helene
Bank, forsker ved IGNIS og medlem av fagrådet i Attac

Hvordan modernisere og videreutvikle
velferdsstaten?
Asbjørn
Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

10.45 – 11.00:
Kaffe/kake                    

11.00 – 13.00: Parallellseminarer

CI: Tog og buss på anbud – hva er
erfaringene?

Martin
Mayer, forbundsstyremedlem i Transport and general Workers’ Union,
Storbritannia

Aud Rypdal, vognfører i Oslo Sporveier
Ole Roger
Berg, leder i Buss- og Sporveibetjeningens Forening,
Trondheim

CII: Demokratisering og medvirkning:
Modellkommune-prosjektet

Hans Marius Johnsen, ordfører i Sørum
Torstein Amdal, representant fra Fagforbundet i Steinkjer
Elin Rognes Solbu, utviklingsrådgiver, Steinkjer kommune

CIII: Mer konkurranse og et inkluderende arbeidsliv,
går det sammen?

Asbjørn
Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

Steinar Westin, professor ved NTNU, brukte ikke manus, men
følgende artikler dekker hans innholdet i
innledningen:
3 artikler
av Steinar Westin
 

CIV: Hva styrer vi etter når regelverket
forsvinner?
(Fra regelstyring til
verdistyring?)
Utgår

CV: Vann – en oase for profitt-tørste selskaper
?

Trude
Thomassen, leder i Vannbevegelsen
Kristian Tangen,
ungdomssekretær i Fagforbundet

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00: Politikerpanel:

Privat eller offentlig – en ideologisk kamp om
framtida?

Tom Erlend Skaug, politisk rådgiver for
Høyre
Henriette Westhrin, nestleder i Sosialistisk Venstreparti
Reidar Sandal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Rune Skjælaaen, stortingsrepresentant for
Senterpartiet
Utspørrer: Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten

15.00 – 15.30: Veien videre

Et år til stortingsvalget – hvordan
gjenerobrer vi politikken?
Linn Herning, nestleder i
Attac
Jan Davidsen, leder i Fagforbundet

15.30:         
Slutt

Et knippe av mottatte tilbakemeldinger kan du lese her.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.