Privatisering gjør velferden dyrere

Asplan Analyse har i rapporten Omstillinger. Hva koster
de? Hva krever de
, sett på verdien av en
omstillingsdyktig kommune og kostnader og nytte ved forskjellige
typer omstilling. De har sett på både omstilling styrt
ovenfra, privatisering og omstilling der de ansatte trekkes med.
Konklusjonen er klar: Det er det de kaller moderne endringsledelse
og medarbeider initiert omstilling – modellkommunemetodikken – som
kommer best ut.

Asplan har i rapporten utarbeidet et bredt sett av indikatorer
som de har brukt til å måle kostnader og nytte med. Der
inngår både kortsiktige økonomiske gevinster og
langsiktige gevinster for kommunene og virksomhetene. Og mens
konkurranseutsetting gir rask gevnist på kort sikt, er
kostnadene store på lengre sikt.

Modellkommune-metodikken gir på sin side stadig
økende nytte, og er på noe lengre sikt mest
lønnsom. Forskerne dokumenterer også hvordan
privatisering har store skjulte kostnader, som ikke er synlig i de
regnestykkene man hittil har operert med. Minst 5% av de totale
kostnadene går bort i ulike omkostninger ved selve
konkurranseutsettingen.

Når de private i tillegg skal hente ut et overskudd, blir
det dermed mindre midler til å drive tjenesten eller
virksomheten, konkluderer rapporten.

Vedlagt finner du foruten selve rapporten i
pdf-format, Helge Dønnum og Kari Kolle
sin Power Point presentasjon fra Fagforbundet sitt
landsmøte i mai 2005.

Rapporten i
PDF-format
     
Dønnum og Kolle sin presentasjon i
PDF-format

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.