Folkestyre eller markedsstyre?

Rapporten Folkestyre eller markedsstyre? Om angrepene
på velferdskommunen og kampen om framtida
 er
utarbeidet på oppdrag fra Fagforbundet.

DeFacto’s forskere Paul Bjerke og Roar Eilertsen prensenterer i
denne rapporten aktuell og tankevekkende forskning rundt
kommunesektorens rolle og utvikling i det norske samfunnet. De har
også studert den store kommunalreformen som nå
gjennomføres i Danmark samt en mindre kommune i
Frankrike.

Den oversikten og de analyser som presenteres, viser at den
nyliberale privatiseringspolitikken nå angriper den
offentlige sektoren i alle land, og at kommunesektorens sentrale
plass i den skandinaviske velferdsmodellen er under kraftig
press.

«I det nyliberale arbeidslivet reduseres kommunene
til profesjonelle bestillerenheter som skal bidra til å
utvikle markeder og konkurranseforhold, og som skal utstyre
innbyggerne med sjekker til å dekke minimumskostnader for det
som har vært velferdsstatens kjerneoppgaver, -utdanning,
omsorg, helse. Når markedet så «utvikles» gjennom mer
differensiering og økte egenbetalinger, erstattes likhet med
ulikhet, politisk ansvar med pengemakt og tilbud der folk bor
med tilbud «der det lønner seg mest for
leverandørene». 

Rapporten i PDF-format

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.