Hva skjer med velferdsstaten?

av | mai 1, 2005 | Velferdsstaten

I et innledningskapittel presenteres en analyse av viktige
drivkrefter og utviklingstrekk i den nyliberale revolusjonen.
Deretter gjennomgås utviklingen i en del utvalgte sektorer.
Oversikten er ikke uttømmende, men gir et bilde av de
viktigste hovedtrekkene, samt konkrete opplysninger om hvilke
vedtak som er fattet når.

Notatet avsluttes med en «regjeringskalender» for den aktuelle
perioden som kan brukes som et hjelperedskap til å
identifisere de ansvarlige for ulike vedtak.

Rapporten finner du i pdf-format her

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.