Nyhetsbrev 3/2005

av | aug 14, 2005 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev august 2005.

1. Velferdspolitisk manifest 2005
2. Massemobilisering 3. september!
3. Ny rapport: Hva skjer med velferdsstaten?
4. Nord-Østerdal erklært som GATS-fri sone
5. «Privatisering gir dårligere velferd»
6. Mer skattelette – mer velferd!
7. Ingen grenser for effektivisering av norsk grunnskole
8. 9 av 10 briter mot privatisering
9. Ny bok: Den nye folkebevegelsen

———————————————————————-

1. VELFERDSPOLITISK MANIFEST 2005

Velferdspolitisk manifest 2005 foreligger nå til distribusjon og eventuell egen trykking. Trykkeklart eksemplar finnes på vår hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no/velferd/makt_velferd/Manifest.html. Bestill fra oss eller få eget forbund til å trykke opp eksemplarer til bruk i valgkampen. I dette manifestet fokuserer vi på 7 sentrale velferdspolitiske saker, som vi skal utfordrer partiene på gjennom valgkampen. Det kan brukes på stand, i møter og konferanser, til å legge i postkasser, som grunnlag for avisinnlegg og på alle andre mulige måter fram til valget den 12. september. Det er viktig å utfordre partienes listekandidater og avkreve dem svar i forhold til de krav vi reiser. Sånn sett er det også en ide å stille opp på partienes arrangementer for å fremme de kravene vi har reist i manifestet. Legg press på politikerne! Velg velferd!

———————————————————————-

2. MASSEMOBILISERING 3. SEPTEMBER!

Gjennom 2005-alliansen skaper åtte organisasjoner et helt nytt samarbeid i norsk politikk med det mål at stortingsvalget i 2005 virkelig skal markere starten på en ny kurs for Norge. LO i Oslo, Fellesrådet for Afrika, Utdanningsforbundet Oslo, Norsk Sykepleierforbund Oslo, Attac, For velferdsstaten, PRESS (Redd Barnas ungdomsorganisasjon) og Latin-Amerikagruppene i Norge har tatt et initiativ til en bredere folkelig mobilisering for kursendring enn det partienes valgkamp gjør.

3. september, ni dager før valgdagen, inviterer alliansen til massemobilisering, en bred markering for det mangfoldet av organisasjoner og enkeltpersoner som nå ønsker en ny kurs for Norge. Alliansen vil drive mobilisering nedenfra, for å løfte viktige solidaritets-, velferds- og arbeidslivsspørsmål inn i valgkampen og synliggjøre det sterke folkelige engasjement for disse sakene. Alliansen krever at Folketrygden forsvares, at norske styrker trekkes ut av Irak, at Arbeidsmiljøloven styrkes, at u-landsgjelda slettes, at norske WTO-krav til fattige land trekkes tilbake og bom stopp for privatisering av offentlig velferd.

Det er viktig å fokusere på sakene og skape en motvekt mot markedskreftene og et varig press på partiene nedenfra, slik at vi kan begynne å demme opp for den markedsliberalistiske politikken som har dominert her i landet i 25 år nå – og kreve en ny politisk kurs.

Det blir stor demonstrasjon i Oslo. Det arbeides også for å få i stand lignende initiativer andre steder i landet (det ryktes om markeringer i Bergen og i Harstad). Følg med på 2005-alliansen sin nettside: http://www.oslo2005.no/, og sett av 3. september i kalenderen nå! La oss fylle gatene og vise at vi er mange som nå krever slutt på markedsfundamentalismen – og en ny politisk kurs med vekt på demokratisk styring, velferd og solidaritet!

———————————————————————-

3. NY RAPPORT: HVA SKJER MED VELFERDSSTATEN?

På oppdrag fra For velferdsstaten har «De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte» laget en rapport om hva som konkret har skjedd med velferdsstaten de siste par tiårene (Hva skjer med velferdsstaten? Om liberaliseringer og dereguleringer på utvalgte områder i perioden 1980-2005). Hvilke endringer har skjedd på de forskjellige områdene? Hvilke angrep har vært rettet mot våre velferdsordninger? Hva er avregulert og liberalisert, hva er svekket og undergravd – og hvem gjennomførte endringene? Her finner dere en mengde nyttige opplysninger til bruk i valgkampen. Rapporten dekker mye, men ikke alt som har skjedd. Ytterligere tillegg og endringer kan komme til etter hvert. Den kan lastes ned her:
http://www.velferdsstaten.no/velferd/makt_velferd/Hva+skjer+med+velferdsstaten?.html

———————————————————————-

4. NORD-ØSTERDAL ERKLÆRT SOM GATS-FRI SONE

Regionrådet for Fjellregionen (Nord-Østerdal) har i et vedtak erklært seg som GATS-fri sone. GATS er som kjent tjenesteavtalen i Verdens handelsorganisasjon (WTO), som blant annen kan føre til ytterligere avregulering og privatisering av offentlige tjenester. Fjellregionen oppfordrer andre regionråd til å gjøre det samme.  Regionrådet består av kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Røros, Tolga og Tynset. Se vedtaket her: http://www.fjellregionen.no/wto/Default.asp?WCI=ViewNews&WCE=739&DGI=68&Head=1. Dermed slutter de seg til vedtak som tidligere er gjort også i Fjellregionen Nord-Gudbrandsdal og Valdresregionen. Til sammen utgjør disse regionene 18 kommuner. Ytterligere informasjon finner dere her: http://www.fjellregionen.no/wto/. Helge Christie, som er prosjektleder for WTO-saker i Fjellregionen, skrev kronikk om dette temaet i Nationen 23.7.05: http://www.nationen.no/meninger/Kronikk/article1673675.ece.

I slutten av forrige måned var det hovedrådsmøte i WTO. På grunn av store interne motsetninger og voksende folkelig motstand mot WTOs markedsliberalistiske handelspolitikk kom de ikke særlig videre i forhandlingene. Den norske regjeringen fortsetter imidlertid sin politikk med hemmelighold og bagatellisering av WTO- og GATS-avtalen, som følgende reportasje i Klassekampen viser: http://www.klassekampen.no/Arkivsamling/Arkiv/2005/juli/29/280283. En rapport fra den siste forhandlingsrunden finner du her: http://www.handelskampanjen.no/

I forbindelse med den internasjonale aksjonsuka mot en markedsliberalistisk handelspolitikk 10.-16. april var forskeren og aktivisten Dot Keet fra Sør-Afrika på besøk i Norge. Da ble hun også intervjuet i Klassekampen, der hun hadde klare meldinger om GATS sett fra et sør-perspektiv: http://www.klassekampen.no/scripts/goto?lid=266262. I samme avis kunne vi nylig lese at flere regjeringer i sør nå kommer med forslag om å begrense GATS-avtalen i forhold til de offentlige tjenestene, blant annet ved å ta utdanning ut av GATS – stikk i strid med politikken til den norske regjeringen: http://www.klassekampen.no/scripts/goto?lid=267536.

På vår egen hjemmeside finner du blant annet et standardforedrag om GATS, utarbeidet av Dag Seierstad, rådgiver for SVs Stortingsgruppe: http://www.velferdsstaten.no/globalisering/wto_gats/. Foredraget har nylig blitt oppdatert. En innføring i og utdypende informasjon om GATS-avtalen finner du på http://www.gatswatch.org/. Følgende er også nyttige engelsk-språklige hjemmesider for informasjon om WTO og GATS: http://www.ourworldisnotforsale.org/ og http://www.s2bnetwork.org/.

———————————————————————-

5. PRIVATISERING GIR DÅRLIGERE VELFERD

Nordmenn mener privatisering kan gi dårligere velferdstilbud og føre til større forskjellsbehandling i kommunene. For et klart flertall er det viktigere at alle sikres like velferdstilbud uansett bosted enn muligheten for å kunne velge mellom offentlig eller privat tilbud, heter det i en melding fra Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). De viser til en undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra Fagforbundet. Hele nyhetsmeldingen finner dere her: http://www.siste.no/Innenriks/politikk/article1690913.ece?service=print

———————————————————————-

6. MER SKATTELETTE – MER VELFERD!

En rekke undersøkelser den siste tiden har vist økende motstand mot privatisering og sterk støtte til skattefinansiert velferd. Når folk stilles over valget mellom økt velferd eller nye skattelettelser, velger det store flertall velferd. Dette har avstedkommet reaksjon fra Høyres 2. nestleder, Jan Tore Sanner. I Dagsavisen 23. mai i år skriver han: «En undersøkelse foretatt for Kommunenes Sentralforbund viser at et flertall velger økt velferd når valget står mellom økt velferd eller nye skatteletter. Dette har fått avisens skribent til å konkludere med at folk ikke ønsker skatteletter. Undersøkelsen legger til grunn feilaktige forutsetninger. Skatteletter kan godt kombineres med økt velferd. Ja, over tid så styrkes faktisk velferden av skatteletter. Dessuten betyr lavere skatt at folk får beholde mer av egen inntekt.»

Dette høres jo flott ut. Gjennom å redusere skattene kan vi altså få både bedre privatøkonomi og mer velferd – samtidig! Ja, over tid er det faktisk skatteletter som må til for å styrke velferden. Da går vi ut fra at det ikke er mer velferd bare for Rimi-Hagen, Røkke og andre av de mest velstående som tross alt stikker av med storparten av skattelettene, men mer velferd for oss alle, Sanner mener. I så fall er jo dette revolusjonerende nytt – og det må få konsekvenser for all vår politikk. Heretter er kravet: Mer skattelette – slik at vi får mer skattefinansiert velferd! Ta i så det svir!!!

———————————————————————-

7. INGEN GRENSER FOR EFFEKTIVISERING AV NORSK GRUNNSKOLE

En professor ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har, etter oppdrag fra kommunalminister Erna Solberg, funnet ut at norsk grunnskole kan effektiviseres med 14 prosent dersom man foretar en massiv nedlegging av småskoler og grendeskoler, samt sørger for flere elever pr. lærer, skriver Kommunal Rapport 2. mai 2005 – med VG som kilde.

Vi kan ikke skjønne hvorfor mannen har stanset der. Professor i samfunnsøkonomi, Lars Erik Borge, burde være den første til å vite at dersom han dobler antall elever pr. lærer ut over det han allerede foreslår i sin analyse, så kan grunnskolen effektiviseres langt ut over 14 prosent. Kutter man ett års skolegang, altså gjeninnfører 9-årig grunnskole, kan man ytterligere effektivisere. Legger man ned norsk grunnskole, ja, så kan man effektivisere opp mot 100 prosent. Det kunne være noe, det! Mer igjen for pengene – et annet sted. Det burde man i det minste kunne utrede og analysere.

Eller finnes det grenser for hvilke meningsløsheter professorer og andre akademikere er villige til å påta seg av snevert definerte bestillingsverk fra markedsliberalismens politiske aktører?

———————————————————————-

8. 9 AV 10 BRITER MOT PRIVATISERING

Den britiske avisa Guardian kan melde den 21. juni i år at ni av ti briter er uenige med regjeringen i bruken av private selskaper til å utføre offentlige tjenester. Undersøkelsen er utført av instituttet YouGov på oppdrag av fagforbundet Unison. Undersøkelsen viste at 89% av de spurte var enige i at «offentlige tjenester bør utføres av de offentlige, heller enn av private selskaper».

Etter som Storbritannia er det landet i Europa som begynte tidligst, og har privatisert mest, understreker dette en tendens vi også ha sett her i landet de siste par årene, nemlig at motstanden mot privatisering øker med økende privatisering. Virkeligheten er med andre ord vår beste allierte mot privatiseringspolitikken. Folks konkrete erfaringer tar effektivt livet av privatiserings-tilhengernes rosenrøde retorikk.

Samtidig med offentliggjøring av denne undersøkelsen meldte Guardian også at et av de største prosjektene innen offentlig-privat samarbeid (OPS) i Storbritannias helsevesen, hadde blitt avviklet etter at det var brukt titalls millioner kroner over 8 år uten at et spadestikk hadde blitt tatt. Det gjaldt et gigantsykehus i Paddington i London, som hadde kostet 170 millioner kroner i prosjekteringskostnader, før det altså til slutt ble avviklet. Fiaskoen vil bli gransket, sier helseministeren, men OPS-politikken vil fortsette uavhengig av dette! På dette området er dårlige erfaringer ingen hindring. Skal det privatiseres, så skal det privatiseres!

———————————————————————-

9. NY BOK: DEN NYE FOLKEBEVEGELSEN

Stiftelsen Manifest (http://www.stiftelsenmanifest.no/) har gitt ut ei ny, lita bok, eller en pamflett, med tittelen «Den nye folkebevegelsen – kan venstresiden lykkes i 2005-2009?» Boka inneholder artikler av leder i Attac Norge, Magnus Marsdal, leder i LO Oslo, Kleiv Fiskvik, tidligere SU-leder, Ingrid Fiskaa og kulturredaktør i Morgenbladet, Bendik Wold. Tema for boka er hvordan vi kan mobilisere brede allianser nedenfra for å presse fram en ny politikk ved årets stortingsvalg og gjennom årene som følger. Boka er på 100 sider, koster 99 kr og kan kjøpes hos Stiftelsen manifest (bruk linken til hjemmesiden ovenfor).

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.