Ja til uvikling – nei til avvikling

av | sep 2, 2006 | Velferdsstaten

Lørdag 2. september arrangerte «2. septemberinitiativet
for sosial velferd» en stor konferanse i København med 3-400
deltakere.  «Ja til utvikling – Nei til avvikling» var
tittelen på konferansen, og blant initiativtakerne finner vi
to fagforbund, FOA (søsterforbundet til Fagforbundet her i
landet) og BUPL (barne- og ungdomspedagoger), sammen med en rekke
LO-avdelinger og lokale fagforeninger. Konferansen vedtok
plattformen «Visjoner for Velferd» (pdf) og oppfordret til etablering av lokale
velferdsnettverk i de største byene. Initiativet springer ut
av den store demonstrasjonen mot regjeringens politikk, som ble
gjennomført den 17. mai i år – med 60.000 deltakere i
København og over 100.000 på gatene landet over. For
velferdsstaten representerer en inspirasjonskilde for den danske
velferdsalliansen, og daglig leder Asbjørn Wahl var invitert
til å holde innlegg på konferansen. Les mer på
den nye alliansens hjemmeside: http://www.2september.dk/

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.