Omstillinger i Staten. Konsekvenser

Statsansatte har vært gjennom flere
omorganiseringer i løpet av de siste 15 åra enn
både privat og kommunal sektor, i følge den ferske
Fafo-rapporten «
Den nye staten» (pdf). Forskningsstiftelsen har analysert resultatene av disse
prosessene. Spesielt for Posten, en organisasjon som har
gjennomført omfattende nedbemanninger, er resultatene
oppsiktsvekkende (20.09.06).

Les mer

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.