Nyhetsbrev 1/2008

av | jan 14, 2008 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev 1/08

(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)

Innhold:
1. Velferdskonferansen 2009
2. Helene Bank til For velferdsstaten
3. Globaliseringskonferansen 2008 – 6.-9. november
4. Privatisering av vann – eller evig offentlig eie?
5. Europeisk nettverk mot privatisering av vann
6. Bolivia renasjonaliserer vannsektoren
7. Overveldende nei til privatiseringer i Leipzig

———————————————————————-

1. VELFERDSKONFERANSEN 2009

For velferdsstatens neste storsatsing er Velferdskonferansen 2009, som arrangeres mandag 2. – tirsdag 3. mars neste år. Sett av datoen allerede nå! Foreløpig arbeidstittel på konferansen er «Offentlig velferd under markedsstyring?» Der fokuserer vi på hvordan organisasjons- og ledelsesmodeller fra privat forretningsvirksomhet i økende grad brukes innen det offentlige. Det er dette som blir kalt New Public Management (NPM). Regjeringspartienes politikere forteller oss at det nå er slutt på NPM i offentlig sektor. I det virkelige liv benyttes imidlertid NPMs markedsorienterte løsninger som aldri før – både i stat og kommuner. Gjennom flere plenumssamlinger og 12 seminarer skal vi ta temperaturen på dagens situasjon og, ikke minst, vi skal se på hva alternativene til New Public Management er. En rekke innledere fra inn- og utland vil bidra til denne storsatsingen, som vi tar sikte på å føre rett inn i den pågående valgkampen. Målet er demokratisering, og ikke markedsorientering, av de offentlige tjenestene – men hvordan gjør vi det? Sett av datoen – bli med på konferansen!

———————————————————————-

2. HELENE BANK TIL FOR VELFERDSSTATEN

Fra 1. august begynte Helene Bank som spesialrådgiver i For velferdsstaten. Det utgjør en viktig styrking av sekretariatet. Helene kom fra jobb som utenrikspolitisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe. Før det jobbet hun i en årrekke med solidaritetsarbeid og handelsspørsmål for Diakonhjemmets internasjonale senter, siden IGNIS. Hun har også lang erfaring fra Norges Naturvernforbund med spørsmål knyttet til forbruk, produksjon og fordeling. Helene er opprinnelig dansk og har høyere utdanning innen så vel natur- som samfunnsvitenskapelige fag. Hun er godt kjent i mange av For velferdsstatens organisasjoner og har ofte holdt foredrag og skrevet artikler om handel, globalisering, makt, motmakt, utjamning og alternativer. Hun har vært en av de mest sentrale vaktbikkjer innen handelspolitiske spørsmål – også internasjonalt. Blant annet jobbet hun en periode for Institutt for sør- og østafrikansk handel, SEATINI, for å bidra til å styrke Afrikas stemme i forhold til resten av verden. Det førte henne også inn som rådgiver i Ugandas delegasjon til Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i 2005. Hun har tillitsverv i en rekke frivillige organisasjoner, blant annet som nestleder i Attac Norge og styremedlem i Utviklingsfondet. Gjennom sin virksomhet har Helene tilegnet seg en meget allsidig kompetanse, som vi nå vil få anledning til å nyttiggjøre oss i For velferdsstaten. E-postadresse og mobiltelefonnummer finner dere nederst i dette nyhetsbrevet.

———————————————————————-

3. GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2008 – 6.-9. NOVEMBER

Globaliseringskonferansen 2008 arrangeres i Oslo Kongressenter/Folkets Hus 6.-9. november. Globaliseringskonferansen er for deg som vil forstå og forandre verden, heter det på konferansens egne hjemmeside (http://www.globalisering.no/). Den er et møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til profitt. I løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke stormøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inntog utland (programmet finner du på hjemmesiden). I tillegg satser konferansen på allsidige kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter, film og bokbad. Med sitt fokus på aktuelle samfunnsproblemer, alternativer og strategier har globaliseringskonferansen befestet seg som en viktig begivenhet for de som arbeider for en annen og mer rettferdig verden.

———————————————————————-

4. PRIVATISERING AV VANN – ELLER EVIG OFFENTLIG EIE?

Vann den viktigste ressurs i verden, også for oss i Norge. Derfor er demokratisk kontroll med drikkevann og drikkevannsforsyningen avgjørende. I vår vedtok Stortinget å slutte seg til et privat lovforslag fra SP-representantene Per Olaf Lundteigen og Trygve Magnus Slagsvold Vedum om å «Sikre at vann og avløpsinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige i all framtid». På høringen i Stortinget var det velkjente storkonsernet Veolia til stede i flere høringsinstanser for å bekjempe lovforslaget. Fagforbundet deltok aktivt i forsvaret. FrP og Høyre var uenige og mente at løsninger som offentlig-privat samarbeid måtte være mulig i framtiden, og at vannkvaliteten ikke er avhengig av hvem som leverer det. Dette til tross for at Høyrekommunen Bærum har rekommunalisert sin vannforsyning etter å ha hatt det multinasjonale konsernet Veolia inne en periode. Det ble for dyrt og kvaliteten ble ikke bedre enn når kommunen selv driftet vannforsyningen. Nå ligger Stortingets vedtak hos miljøverndepartementet. Det er viktig å presse på for å få loven endelig utarbeidet og sendt til Stortinget. Da bør også kommunens ansvar for og rett til vedlikehold og drift være tydelig definert.

http://www.stortinget.no/dok8/dok8-200607-091.htmlhttp://www.stortinget.no/inns/2007/pdf/inns-200708-181.pdf

———————————————————————-

5. EUROPEISK NETTVERK MOT PRIVATISERING AV VANN

Under Det europeiske sosiale forum i Malmö denne uka vil Det europeiske nettverk mot privatisering av vann bli dannet. En rekke organisasjoner har arbeidet sammen for å utvikle dette nettverket. Nettverket vil motarbeide privatisering av vannforsyning i Europa og overvåke det som skjer særlig innen EU på dette området. Oppropet for å danne nettverket, samt forslag til plattform, finner dere her: http://www.spectrezine.org/weblog/?p=543. Det finnes også en egen hjemmeside med vellykkede kampanjer for å rekommunalisere vannforsyning, etter at privatisering har vist seg å være mislykket, samt oversikt over hvor slike kampanjer er i gang: http://www.remunicipalisation.org/. Følgende hjemmeside er også nyttig for dem som jobber mot privatisering av vann: http://www.waterjustice.org/.

———————————————————————-

6. BOLIVIA RENASJONALISERER VANNSEKTOREN

Verdensbanken hadde anbefalt Bolivia å privatisere sin drikkevannsforsyning, noe som førte til at fattige lokalbefolkninger i Bolivias tredje største by ikke lenger hadde råd til stadig dyrere vann. Etter massive protester og opprør, med flere dødsfall, renasjonaliserte Bolivia sektoren. Det USA-baserte vannkonsernet Bechtel saksøkte Bolivia i Verdensbankens tvisteløsningspanel. For å kunne føre saken, brukte de sitt datterselskap i Nederland, fordi dette landet har en investeringsavtale med Bolivia. Bechtel krevde $30 millioner i erstatning. Selskapet vant saken, men bare delvis, etter som Bolivia bare ble avkrevd en erstatning på $1. Likevel har Bolivia har konkludert med at et slikt rettssystem ikke er legitimt, og har meldt seg ut av tvisteløsningsorganisasjonen i Verdensbanken. Dette er en kontroversiell beslutning. Det mobiliseres nå globalt for at ikke Verdensbanken og stormaktene skal kunne hindre Bolivia i å trekke seg ut. http://www.brettonwoodsproject.org/art-16261;

http://boliviaoye.wordpress.com/2008/01/17/bolivia-demand-for-world-bank-prez-to-respect-bolivias-withdrawal-from-arbitration-court/

———————————————————————-

7. OVERVELDENDE NEI TIL PRIVATISERINGER I LEIPZIG

Jo sterkere den demokratiske kontrollen med offentlige tjenester er, desto vanskeligere ser det ut til å være å privatisere dem. I en rekke land har man mulighet til å kreve folkeavstemninger over slike spørsmål, noe som har vist seg å være et viktig virkemiddel. I Leipzig i Tyskland har man på denne måten klart å stanse privatisering av så vel av strømforsyningen som av andre viktige offentlige tjenester. En koalisjon av fagorganisasjoner, Attac, venstrepartiet Die Linke og de grønne samlet tilstrekkelig med underskrifter (minst 5% av velgerne) for en folkeavstemning. 35 prosent av de stemmeberettigete deltok i avstemningen, og av disse stemte 87,4% nei til privatisering. Etter lovene i delstaten Sachsen må et flertall utgjøre minst 25% av alle stemmeberettigete for at det skal være gjeldende, og det klarte de altså med god margin. Dermed måtte det politiske flertallet i bystyret bøye av. Nå forberedes lignende tiltak i et dusin andre byer i Tyskland. En ide for en demokratisk reform også her hjemme?

———————————————————————-
———————————————————————-

Med hilsen
For velferdsstaten
Postboks 7003, St. Olavsplass
0130 Oslo
Fax: 23064523
Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no/

Asbjørn Wahl, daglig leder
E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no
Mobil: 91611312

Helene Bank
E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no
Mobil: 92667518

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.