Nyhetsbrev 2/2008

av | aug 14, 2008 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev 2/08

(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)

Innhold:
1. Velferdskonferansen 2009 – Påmelding!
2. Krisepakke nå!
3. Valgopprop -09
4. Beretningen om en varslet finanskrise
5. Forvaltningen må ikke gjøres til forretning
6. Solidaransvar på høring
7. Frihandelsavtale med Colombia?

———————————————————————-

1. VELFERDSKONFERANSEN 2009 – PÅMELDING!

Offentlig velferd under markedsstyring – En konferanse om styringsalternativer til «new public management». Dette er tittelen på For velferdsstatens storsatsing i 2009. 2.-3. mars satser vi på å samle flere hundre deltakere på SAS-hotellet i Oslo for å sette fokus på organiseringen av offentlig sektor. Markedsorientering av det offentlige dreier seg ikke bare om privatisering. Måten velferdstjenestene organiseres på er også avgjørende. New Public Management (NPM) innbefatter nettopp en slik markedsorientering. Den rødgrønne regjeringen stanset privatiseringen av skole og jernbane da den tok over. Den hevder også at det er slutt på NPM. Fra brukere og ansatte, fra statlige etater, universiteter, kommuner og sykehus, får vi imidlertid stadig meldinger om at NPMs markedsløsninger er i full drift. Gjennom denne konferansen tar vi temperaturen på omorganiseringene i velferds-Norge. Vi analyserer utviklingstrekk, utfordrer regjeringen – samt ser på alternativer der demokratisering av tjenestene, brukernes innsikt og de ansattes kompetanse settes i sentrum. Påmeldingen til konferansen er nå åpnet. Meld deg på over internett: http://www.velferdsstaten.no/.

———————————————————————-

2. KRISEPAKKE NÅ!

Vi krever krisepakke for folk flest, ikke banksjefene, uttalte Rogalandskonferansen som ble arrangert 17.-19. oktober i Stavanger. Det var LO i Stavanger og omegn sammen med LO Kommune i Rogaland som arrangerte konferansen, som samlet godt over 100 deltakere. Konferansen mente at regjeringas statsbudsjett ikke var egnet til å møte den alvorlige situasjonen samfunnet står overfor. De foreslo derfor 30 milliarder kroner – fordelt med 10 milliarder til kommunene, 10 til sosial boligbygging og 10 til rehabilitering og nybygging innen skole og eldreomsorg. Hele uttalelsen finner dere her.

———————————————————————-

3. VALGOPPROP -09

På Rogalandskonferansen (se ovenfor) ble det også vedtatt et opprop med sikte på stortingsvalget i 2009. I 12 hovedpunkter skisserer valgoppropet hva som bør være de viktigste kravene for en bred mobilisering for arbeid og velferd fram mot valget høsten 2009. Fagbevegelsen spilte en avgjørende rolle for hvilke saker som ble de mest sentrale ved stortingsvalget i 2005, samt for valgresultatet. Skal fagbevegelsen og allierte krefter igjen kunne påvirke innholdet i valgkampen, blir det viktig å følge opp dette initiativet med egne vedtak – samt en samordning av de viktigste kravene. Rogalandskonferansens Valgopprop -09 finner dere her.

———————————————————————-

4. BERETNINGEN OM EN VARSLET FINANSKRISE

Dagens kriser er dypere enn verden har sett før, blant annet på grunn av den globale avregulering av finansmarkedene. Det har vært tusenvis av signaler på hva som måtte skje, men ideologiske sperrer har hindret at signalene er fanget opp. Nå kan de nyliberale mytene legges til side. De har avslørt sin ugyldighet. Derimot starter kampen for både å få demokratisk kontroll med finansmarkedene og reversere markedsrettinga, samt å tenke på hvordan framtiden skal se ut. For velferdsstatens Helene Bank har skrevet for SVs Verdens til Venstre-dialog. Les her.

———————————————————————-

5. FORVALTNINGEN MÅ IKKE GJØRES TIL FORRETNING

Organiseringen av offentlig sektor har vært preget av teoriene fra New Public Management siden 80-tallet. Troen på at sterkere markedsstyring skulle skape en mer effektiv offentlig sektor har vært sterk, heter det i en uttalelse fra LO Stats kartellkonferanse på Gol i slutten av november. Det finnes knapt et område i offentlig sektor som ikke har opplevd konsekvensene av reformiveren de siste tiårene. Område etter område i offentlig sektor har blitt omorganisert. Styringen og forvaltningen av velferdsstaten har blitt dramatisk endret. Konsekvensene har vært dramatiske. Tusenvis av ansatte har opplevd drastiske omorganiseringer som kjøres gjennom i raskt tempo, ofte på tvers av råd fra de ansattes organisasjoner og uten tilstrekkelige konsekvensanalyser, heter det blant annet i uttalelsen, som du kan lese i sin helhet her.

———————————————————————-

6. SOLIDARANSVAR PÅ HØRING

Regjeringen sendte i forrige uke ut et høringsdokument om å innføre solidaransvar for lønn. Solidaransvar betyr at hovedentreprenør får et ansvar for at arbeidstakere også hos underentreprenørene får riktig lønn. Det gjelder for områder hvor tariffavtalens lønn er allmenngjort. Dette har vært et krav fra fagbevegelsens side, og de områder som er mest utsatt for sosial dumping – særlig innen Fellesforbundets rekker – uttrykker stor tilfredshet med forslaget som er lagt fram. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andresen understreker at en endelig avgjørelse ikke blir tatt før etter høringsfristen 5. mars neste år. Likevel er det vel stor sjanse for at det nå blir innført solidaransvar. Ytterligere informasjon her.

———————————————————————-

7. FRIHANDELSAVTALE MED COLOMBIA?

Regjeringen har vært med på å framforhandle en svært omfattende frihandelsavtale mellom EFTA og Colombia. Den går mye lenger enn eksisterende avtaleverk i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Fagforbundet og NTL har begge skrevet brev til statsministeren om ikke å godkjenne avtalen, og så vel LO som UNIO, Flyktningerådet og Amnesty Norge avviser den. Avtalen ivaretar ikke på noen forpliktende måte verken arbeidstakernes rettigheter eller menneskerettighetene. Den vil dermed bidra til å legitimere et undertrykkende regime. Kongressen i USA har avvist en frihandelsavtale mellom USA og Colombia på grunn av brudd på menneskerettigheter og omfattende drap på fagorganiserte i Colombia. Skal Norge bryte Soria Moria-erklæringen og være versting ved å legitimere et undertrykkende regime sammen med de øvrige EFTA-landene Sveits, Island og Liechtenstein? For velferdsstaten jobber med Handelskampanjen for å hindre ratifisering. Finn mer informasjon her.

———————————————————————-
———————————————————————-

Med hilsen
For velferdsstaten
Postboks 7003, St. Olavsplass
0130 Oslo
Fax: 23064523
Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no/

Asbjørn Wahl, daglig leder
E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no
Mobil: 91611312

Helene Bank
E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no
Mobil: 92667518

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.