Velferdskonferansen 2009 – Offentlig velferd under markedsstyring

Velferdskonferansen 2009:

Offentlig velferd under markedsstyring

En konferanse om styringsalternativer til «new
public management»

 

SAS hotellet, Oslo, 2.-3. mars 2009

Mandag 2. mars:

 
09.00 – 10.00: Registrering – kaffe / frukt
10.00 – 10.30: Åpning
Jan Davidsen,
leder, Fagforbundet (Les her)
10.30 – 12.30:

Markedets erobring av det offentlige
Kjell
Arne Røvik, professor, Tromsø (Les her)

Offentlig virksomhet – et
demokratiseringsprosjekt
Hillary Wainright, forfatter
og redaktør, Storbritannia

En alternativ visjon for offentlig
sektor
Asbjørn Wahl, daglig leder, For
velferdsstaten (Les her)

12.30 – 13.30: Lunsj
13.30 – 15.30:

Parallellseminarer

A1: Læreren – fra pedagogisk profesjon til
byråkrat?
Når tester, rapporter og
kontroll ovenfra tar over i skolen.
Sølvi Lillejord, professor, Bergen (Les her)
Richard Hatcher, forskningsdirektør, Storbritannia (Les her)
Hanne Eilhardt Pedersen, adjunkt, Lilleaker skole, Oslo (Les her og
her)
Møteleder: Hugo Rode Berntsen, seksjonsnestleder,
Utdanningsforbundet

A2: Bare tall – eller markedsorientering i ny
innpakning?
Regnskapsmodeller, budsjett og
målemetoder er politikk. Hvilke modeller finnes, og hvilke
alternativer fremmer den demokratiske styringen av offentlige
tjenester?
Heidi Grande Røys, fornyings-og
administrasjonsminister
Marianne Andreassen, adm.dir., Senter for statlig
økonomistyring (Les her)
Bjarne Jensen, professor, Høgskolen i Hedmark (Les her)
Fanny Voldnes, nestleder i næringspolitisk avdeling, LO
(Les
her
)
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For
velferdsstaten

A3: NAV: Velferdstjenestenes møte med
arbeidslinja
Er det menneskene som skal tilpasses
arbeidslivets behov –
eller arbeidslivet som skal tilpasses menneskenes evner og
anlegg?
Erik Oftedal, direktør, NAV (Les her)
Ebba Wergeland, lege
Kjetil Hasselø, Fellesorganisasjonen
Ove Haug, Velferdsalliansen
Møteleder: Anita K. Solhaug, 1. nestleder NTL

A4: Regjeringer i alle land –
privatiser!
Hvilken rolle spiller OECD, Verdens
handelsorganisasjon (WTO), Verdensbanken og Det internasjonale
pengefond (IMF) for markedets utbredelse?
Tony Clarke, Polaris Institute, Canada
David Hall, direktør, PSIRU (Les her)
Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

15.30 – 16.00: Kaffe / kake
16.00 – 18.00:

Parallellseminarer

B1: Sykehusene – beretningen om en varslet
krise?
Hvorfor valgte Norge en reform som New Zealand
og Skottland allerede var på vei bort fra – og hva var deres
alternativ?
Roar Eilertsen, daglig leder, deFacto
Audun Lysbakken, nestleder, SV
Bente Øien Hauge, Folkebevegelsen for lokalsykehusene
Unni Hagen, rådgiver, Fagforbundet
Møteleder: Tone Sønsterud, nestleder, LO
Stat

B2: Mer demokrati, takk – ikke
mindre!
Mange forsøker nå med
deltakende budsjettering og direkte demokrati.
Befolkningen og ansatte er direkte med og styrer. Hva er
erfaringene?
Hillary Wainright, forfatter og redaktør,
Storbritannia
Javier Navasques, Sevilla (Les her)
Einar Braathen, forsker, NIBR (Les her)
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For
velferdsstaten

B3: Offentlig-privat samarbeid – løsning eller
problem?
Skal vi la begrensninger i statlige
budsjettmetoder framtvinge privatisering – og kan vi godta at
politiske prioriteringer settes til side av lokale
OPS-prosjekter?
David Hall, direktør, PSIRU (Les her)
Bjarne Jensen, professor, Høgskolen i Hedmark (Les her)
Magnus Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen (Les her)
Tom Tvedt, fylkesordfører, Rogaland (Les her)
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver, For
velferdsstaten

 

B4: NPM fra A til Å
Hva er New
Public Management? Vi sporer dens røtter tilbake til
nyliberalismen, ser på teoriene bak og konsekvensene for
velferdsstaten.
Henrik Herløv Lund, samfunnsøkonom og forsker,
Danmark (Les
her
, her, her og her)
Bent Sofus Tranøy, forsker, FAFO og Høyskolen i
Hedmark
Møteleder: Berit Asker, forbundssekretær,
NTL

18.00: Slutt for dagen
Tirsdag 3. mars:  
09.00 – 10.45: Styring for velferd – erfaringer fra inn-
og utland
Jostein Barstad, rådman i Øvre
Eiker
Bente Ohnstad, førsteamanuensis, Høgskolen i
Lillehammer ( Les her)
Andrew Cumbers, forsker, Storbritannia (Les her)
10.45 – 11.00: Kaffe / kake
11.00 – 13.00: Parallellseminarer

C1: Omstilling for økt kvalitet
I
Fagforbundets modellkommuner og regjeringas kvalitetskommuner er
det de ansattes kompetanse som utgjør kjernen. Blir det
bedre tjenester av det?
Jostein Barstad, rådmann, Øvre Eiker (Les her)
Anne Grete Krogh, leder av omstillingsenheten, Fagforbundet
(Les
her
)
Hilde Torgersen, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet, Moss
kommune
Møteleder: Dag Christiansen, rådgiver,
Fagforbundet

C2: Offentlig sektor – butikk eller
politikk?
Når profittmål styrer offentlig
virksomhet
Erfaringer fra barnehager, barnevern og asylmottak
Clas Jostein Claussen, førsteamanuensis, Høgskolen i
Oslo (Les
her
)
Erling Segelstad, Fellesorganisasjonen
Cecilie Hansen, tidligere varaordfører, Kirkenes (Ler her)
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For
velferdsstaten

C3: Offentlig sektor – motgift mot
finanskrisa?
Hva har en stor offentlig sektor å
si for kriseutviklinga, og hvordan vil krisa virke inn på
offentlig virksomhet? Vi tar temperaturen.
Rune Skarstein, førsteamanuensis, Trondheim
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom First Securities
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver, For
velferdsstaten

C4: Vår felles infrastruktur – eller
markedets?
Naturlige monopoler, public-public
partnership
(PUP), drift i egenregi
David Boys, Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (Les her)
Tore Lindholt, sosialøkonom, tidl. direktør i
Folketrygdfondet (Les her)
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant, Senterpartiet
Møteleder: Marte Nilsen, styremedlem i Attac

13.00 – 14.00: Lunsj
14.00 – 15.00:

En offensiv strategi for en velferdspolitisk
snuoperasjon

Paneldebatt
Ingrid Heggø, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Magnhild Meltveit Kleppa, kommunal- og regionalminister,
Senterpartiet
Audun Lysbakken, nestleder, Sosialistisk Venstreparti
Anders Folkestad, leder, Unio
Turid Lilleheie, leder, NTL
Randi Reese, leder, FO
Debattleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For
velferdsstaten

15.00 – 15.30: Avslutning
Helga Hjetland,
leder, Utdanningsforbundet
Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.