Nyhetsbrev 2/2009

av | mar 14, 2009 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev 2/2009

(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)

Innhold:
1. Rogalandskonferansen 2009
2. Deltakerne: En reise i demokratiets fremtid
3. Regjeringens forvaltningsmelding – fortsatt NPM
4. Velferd og krise 1. mai
5. LO imot offentlig markedsstyring
6. Nyttige bøker

———————————————————————-

1. ROGALANDSKONFERANSEN 2009

Rogalandskonferansen ble arrangert første gang i fjor. Arrangører er LO Kommune i Rogaland og LO i Stavanger og Omegn. De har tatt mål av seg til å lage en årlig konferanse med faglig brodd og offensivt program. Årets konferanse avholdes i tidsrommet 16.-18. oktober på Park Inn Hotell, Stavanger. Temaene for konferansen er: LO som kamporganisasjon og handlingsprogrammet – med følgende undertema: Veien videre etter stortingsvalget 2009; Finanskrisen nasjonalt og internasjonalt; Den økonomiske krisen på Island; Frisleppt arbeidsmarked – sosial dumping; Arbeidsledighet – permitteringsregler; Miljø – satsing på kollektiv trafikk; Sosial boligbygging. Ytterligere informasjon om priser og påmelding kan dere få hos: turid.kalvig.sola@fagforbundet.no. Endelig frist for påmelding er 1. oktober 2009.

———————————————————————-

2. DELTAKERNE: EN REISE I DEMOKRATIETS FREMTID

SV-nestleder Audun Lysbakken og Ingvar T. Skjerve har skrevet ei leseverdig bok som kan gi inspirasjon til nytt politisk engasjement for venstresida i politikken. Boka beskriver konkrete eksempler for å få forbedringer i offentlig sektor gjennom økt satsing på og makt til de ansatte. Eksempler med ansatte-initierte omstillinger, deltakende budsjettering og arbeider-eide bedrifter viser hvilket mangfold som finnes dersom det ikke er profittmaksimering som er målet, men verdier som setter mennesker i sentrum. Forfatterne beskriver også ærlig hvilke problemer som kan oppstå. Lysbakken og Skjerve foreslår å kalle offentlige tjenester for «demokratiske tjenester» etter at det har skjedd en revitalisering av demokratiet med større deltakelse av innbyggere og ansatte. Boka kan skaffes hos Manifest forlag (http://www.manifest.no/).

———————————————————————-

3. REGJERINGENS FORVALTNINGSMELDING – FORTSATT NPM

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har lagt fram si lenge lovete forvaltningsmelding. Mange håpet på at den rødgrønne regjeringa skulle ta et oppgjør med de feilslåtte styringsmodellene under New public management (NPM). SVs egen stortingsgruppe laget i fjor en rapport om NPM, som foreslår dristige steg bort fra NPM. Dessverre ser den imidlertid ikke ut til å ha virket inn på statsråd Røys sitt arbeid. Meldinga signaliserer tette skott mellom ansattes medvirkning, og det den kaller brukermedvirkning. Vi burde kunne vente en mer offensiv satsing på de ansattes kompetanse og kreativitet i ei slik melding fra ei rødgrønn regjering. Nå vises det kun defensivt til lovverk og til hovedavtalens krav om medvirkning. Ikke en gang muligheten for å overføre de gode erfaringene fra modell- og kvalitetskommunene behandles i meldinga. Etter to tiår med byråkratisering, avregulering og regnskapsmodeller fra privat sektor, samt en generell mistillit til offentlig ansatte, virker det som om Stortingsmeldinga er fornøyd med status quo. Tross noen retoriske antydninger om det motsatte, varsler Stortingsmeldinga ei videreføring av eksisterende NPM i staten og utelukker ikke nye utskillinger. Det er forståelig nok ingen stormløp mot Røys fra opposisjonen.

———————————————————————-

4. KRISE OG VELFERD 1. MAI

-Finanskrisa representerer ikke bare trusselen om et alvorlig økonomisk tilbakeslag. Den åpner også en mulighet som vi ikke har hatt på lenge – en mulighet til å flytte merkesteinene fram for en rødgrønn politikk. Vil man endring og demokratisering, så har finanskrisa åpna døra på vidt gap. Gjennom den har behovet for en ny og radikal politisk kurs faktisk talt meldt sin ankomst ubedt. Nå kan det tas grep som ikke bare gir kortsiktig lindring, men langsiktig endring av maktforhold. På den ene sida ved å ta et endelig oppgjør med den for tida diskrediterte markedsliberalismen. På den andre sida ved å fremme reformer som stanser all finansspekulasjonen, som gjenerobrer politisk styring over økonomien og som utnytter landets ressurser til et krafttak for investeringer i infrastruktur, velferd og arbeid, sa daglig leder i For velferdsstaten, Asbjørn Wahl, i sin 1. mai-tale i Haugesund. (Les mer her.)

———————————————————————-

5. LO IMOT OFFENTLIG MARKEDSSTYRING

Privat forretningsdrift passer ikke for offentlige tjenester. LO vil avslutte det pilotprosjekt med regnskapssystemer i offentlig forvaltning som drives av Senter for statlig økonomistyring (SSØ). Dermed uttrykker de samme standpunkt som ble framført av mange på Velferdskonferansen 2009, som For velferdsstaten arrangerte i begynnelsen av mars. LO-sekretær Tor Arne Solbakken mener det ikke er noen grunn til å fortsette SSØs pilotprosjekt i offentlig forvaltning. -Det skinner igjennom at dette er et verktøy for privatisering og konkurranseutsetting av offentlig sektor, sier han til Klassekampen. LOs nestleder Geir Mosti gjør det klart at dette blir et sentralt tema på LO-kongressen i mai.Les mer her.

 

———————————————————————-

 

6. NYTTIGE BØKER

Vi minner om de aktuelle bøkene «Velferdsstatens vekst – og fall?» av Asbjørn Wahl og «Fritt fall. Finanskrisen og utveier» redigert av Helene Bank og Kristen Nordhaug. Velferdsboka er «radikal, hardtslående og kontant. I korte trekk handler den om velferdsstatens fremvekst fra slutten av 1800-tallet til i dag, en konflikthistorie med en ikke nødvendigvis harmonisk utgang», skriver Lasse Midttun i Morgenbladet. Finansboka er en artikkelsamling som forklarer den pågående krisen, dens konsekvenser, og hvilke veier som kan føre ut av den. Velferdsboka kan kjøpes direkte hos forfatteren (asbjorn.wahl@velferdsstaten.no), mens finansboka kan bestilles her: http://www.attac.no/.

———————————————————————-
———————————————————————-

Med hilsen
For velferdsstaten
Postboks 7003, St. Olavsplass
0130 Oslo
Fax: 23064523
Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no/
Asbjørn Wahl, daglig leder
E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no
Mobil: 91611312
Helene Bank
E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no
Mobil: 92667518

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.