De tok sykehusene tilbake

av | sep 8, 2009 | Helse og omsorg

Tidlig på 1990-tallet organiserte Storbritannia sykehusene
som foretak og innførte bestiller- utførermodeller.
Men da det skotske parlamentet fikk ansvaret for helsepolitikken i
1999 ble systemet reversert og i 2004 ble hele foretaksmodellen
avviklet i Skottland. Resultatet av snuoperasjonen får
nå ros av den skotske riksrevisjonen og er brennaktuell i den
norske debatten om organiseringa av Helse-Norge.

Last ned eller bestill rapporten «De tok sykehusene
tilbake» her.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.