Sykelønnsdebatten – også et spørsmål om menneskesyn

Statsminister Jens Stoltenberg satte i høst i gang en
voldsom debatt da han angrep sykefraværet i Norge som han
mente hadde økt sterkt og dermed representerte en trussel
mot «den økonomiske handlefriheten». Senere har andre
dokumentert at sykefraværet ikke er høyere nå
enn da sykelønnsordningen ble innført på
slutten av 1970-tallet, og at det har vært høyere
tidligere i dette tiåret.

Blant tiltakene Stoltenberg mente burde vurderes, var
innstramminger som var gjennomført i den svenske ordningen.
Etter at så vel svensk LO som den sosialdemokratiske
partilederen, Mona Sahlin, hadde påpekt at dette var
vanvittige virkemidler, gikk imidlertid Stoltenberg etter hvert
bort fra disse forslagene. NHO holder derimot fortsatt fanen
høyt for de svenske innstrammingene – som for eksempel
normerte sykemeldinger, der ulike sykdommer og lidelser
«kvalifiserer» til sykefravær med forhåndsdefinert
varighet, uavhengig av den enkeltes situasjon. Det er denne typen
mistenkeliggjøring, styrket kontroll ovenfra og økt
disiplinering som nå utgjør de største truslene
mot sykelønna. Selv om full lønn under sykdom er
garantert i denne omgangen, er altså kampen om innholdet i
sykelønnsordningen ikke over.

Mye av debatten om sykelønnsordningen dreier seg
grunnleggende om menneskesyn – med en underliggende
mistenkeliggjøring av folk som blir syke og som sliter i et
krevende arbeidsliv. Dette utgjør en sentral del av
høyresidas arbeidslinjepolitikk, med fokus på
arbeidsmoral, unnasluntring og misbruk. Slik individualiseres
ansvaret for de omfattende samfunnsmessige problemene som
brutaliseringen av arbeidslivet representerer. 

* «Sykelønn ABC – Fakta og argumenter om arbeidsliv
og helse»
er en introduksjonsbok til sykefraværsdebatten.
Boka er skrevet av Magnus Marsdal og utgitt 1.februar 2010 på
Manifest forlag.

* Halvard Bakke skrev i Klassekampen 22. januar kommentaren
«Sjuk
debatt»
, som er en god oppsummering av debatten om
sjukelønna.

* Manifest Analyse lanserte 22. januar sin rapport
«Myter og fakta om sykefravær»
som avliver myten om at
sykefraværet har økt og at sykelønnen
representerer et stort samfunnsproblem.

Andre anbefalte innspill i debatten:

Sykelønn
spiser mindre av kaka
(Dagsavisen 22. januar)
Ingen stor
krise
(Arne Strand, Dagsavisen 22. januar)
Advarer
Stoltenberg mot svenskesuget
(LO Aktuelt 20. januar)
Hverken
eksplosivt eller til himmels
(Steinar Westin i Dagens
Næringsliv 13. januar)
Omstilling
gir mer fravær
(Steinar Westin i Nettavisen (ANB) 12.
januar)
«Same
shit, new wrapping»
(Gerd Liv Valla i Dagens Næringsliv
(NTB) 11. januar)
Det vil
tyte ut i alle ender
(Ebba Wergeland i Vårt Land 8.
januar)
Sykefraværet
skader ikke norsk økonomi
(Dag Brusgaard i NRK 7.
januar)

Hvor late er de?
(Håkon Lasse Leira i Dagbladet 4.
januar)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.