Modellkommunene – et pionérprosjekt


Modellkommunemetodikken
består i trepartssamarbeid,
nedenfra og opp, satse på egne krefter, dialog frem til
konsensus, arbeidsgrupper, utviklingsveiledere og stopp i
privatisering og konkurranseutsetting. Det er utviklet et egen

verktøykasse
for medarbeiderinitiert omstilling i
kommunene bygd på erfaringer fra modellkommunene. I
verktøykassa finnes blant annet en veileder som
beskriver Modellkommuneprosjektets idégrunnlag og
arbeidsform, samt viser hvordan Modellkommunemetodikken kan
utgjøre et virkemiddel for å oppnå
kompetanseheving, økt trivsel, økonomisk
effektivisering og bedrekvalitet i tjenesteproduksjonen. I
veilederen er også en omtale av fire konkrete
uviklingsprosjekter som ble gjennomført i
forsøkskommunene Sørum, Porsgrunn og Steinkjer.


Erfaringene
modellkommuneforsøkene er svært gode
og det har vært omfattende evalueringer underveis. I hovedevalueringen
fra 2002 konkluderes det med svært god
måloppnåelse for prosjektet. Det er også skrevet
bok Modellkommuneforsøket
– kommunale omstillinger med ansatte som motorer og brukerne som
medspillere
(2005).

Ni konkrete eksempler på endringssprosesser blant annet
innen renhold, renovasjon, hjemmehjelpstjeneste og skole er
også samlet i heftet «Kvalitet i
hverdagen»
(2007). 

Brosjyre om Modellkommunemetodikken kan lastes ned her.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.