Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet er i mindre grad enn Modellkommuneforsøkene utformet i opposisjon mot konkurranseutsetting og privatisering, men representerer likevel et alternativt gjennom sitt fokus på trepartssamarbeid, ansattes medvirknig og demokratisk forankring.

Målet med programmet er «å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggeren merker en forbedring.»

Samarbeidsavtalen om kvalitetskommunene er signert av Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet, KS, LO, YS, Akademikerne og Unio. I tillegg er innholdet i programmet konkretisert i et notat om innhold.

Sluttrapporten fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) sin evaluering av Kvalitetskommuneprogrammet ble offentliggjort i mars 2010.

Kvalitetskommuneprogrammets nettsider ligger omfattende informasjon om programmet, deltakerkommuner, gode eksempler, rapporter, samlinger og presentasjoner, samt en verktøykasse.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.