Kvalitet i hverdagen

Renholdsavdelingen i Moss startet ny vikarordning og norskkurs
for fremmedspråklige. Det skapte bedre arbeidsmiljø og
mer arbeid for de ufrivillig deltidsarbeidende.

I Porsgrunn slo man sammen «hjemmehjelp» og «hjemmesykepleie»
til hjemmetjenesten. Det ga balanse i økonomien,
fornøyde brukere og bedre turnusordninger for de
ansatte.

Les mer i «Kvalitet i
hverdagen
» (2007)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.