Kommune-Europa krever egenregi

«Egenregi» er alternativet til å
konkurranseutsette. Dersom en tjeneste definers
som offentlig egenregi (i EU-retten omtalt
som «tjeneste av allmenn offentlig interesse»), kan den
untas konkurranseregler og regler om offentlige
anskaffelser. Hvilke sektorer og tjenster som kan
defineres som egenregi, er foreløpig ikke klart definert.
Her står det altså en viktig definisjonskamp. 

Les saken «Kommune-Europa krever egenregi» på
Doffin (Database for offentlige innkjøp) sine
hjemmesider. Se også Doffins samleside om nyheter knyttet til egenregi.

CMRE/CCRE (Le Conseil des Communes d’Europe /The Council
of European Municipalities)
 er dag er den største
organisasjonen av lokale og regionale myndigheter i Europa;
medlemmene er over 50 nasjonale foreninger for byer, kommuner og
regioner fra 37 land.    

Les også «Public procurement rules: «Put the focus back on value
for money»
på CCRE sine hjemmesider.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.