Ta tjenestene tilbake – egenregi

Fra For velferdsstatens nyhetsbrev 2 2010

 

Offentlige tjenester og virksomheter må ikke
nødvendigvis underlegges anskaffelsesloven og evige
runddanser med konkurranse. Stat og kommune kan velge og drive i
egenregi. Det er enkle regler å forholde seg til, men de
tåler lite avvik.

– Det kan ikke være noen private eiere i en virksomhet som
leverer offentlige tjenester i egenregi.
– Myndighetene skal ha samme kontroll med virksomheten som med egne
avdelinger (AS-organisering er risikabel).
– Hovedparten av virksomheten skal være rettet mot det
offentlige (hvor mye ”hovedparten” utgjør er
uklart).
– En tjeneste som har vært konkurranseutsatt kan tas tilbake
ved å iverksette punktene over.

Anbudstvangen og ressursforbruket ved konkurransene har gjort at
Kommune-Europa
krever egenregi
.
Sammenslutningen av kommuner i EU
krever lettelse i anbudsreglene og utvidet tolkning av
egenregi.

Mange kommuner og offentlige etater holder på å
drukne i anbudsarbeid, konsulentregningene stiger til himmels og
private tjenestekonsern får en fast post i trange budsjetter.
Misforståelser om hva EU-direktiver krever har ført
til press for konkurranseutsetting mot interkommunale selskap,
barnevern, asylmottak, renhold, eiendom med mye mer. NHO har egne
jurister med egne tolkninger, og de lager statistikk over hvilket
trygt økonomisk potensial det er for selskapene å
komme inn i offentlig sektor. Som nevnt i For
velferdsstatens nyhetsbrev 1 2010
mobiliserer både NHO og
KS for økt konkurranseutsetting.

For velferdsstaten er bekymret for at ethvert kommunestyre og
enhver etat selv må balansere på denne skarpe kant som
kalles egenregi, med et evig press fra
næringsliv og kanskje administrasjon som er redd for å
gjøre feil. For å unngå det
konstante presset for konkurranseutsetting av offentlige tjenester
foreslås det at regjeringen iverksetter et generelt regelverk
som definerer sentrale offentlige tjenester som egenregi. Et slikt
arbeid bør bygge på de omfattende erfaringene fra
landets mange kvalitetskommuner og kommuner som har tatt tjenester
tilbake. Dette er kvalitetsutvikling der kommunens ansatte
samarbeider med kommuneledelse og folkevalgte, noe som har gitt
vedvarende og økende gevinster. Forutsetningen er at
tjenestene drives i egenregi. 

Les mer om
egenregi
,
konkurranseutsetting
,
kvalitetskommuner
og offentlig
styring
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.