Myter om sykefraværet

Myter om sykefraværet
(II)
 Håkon Lasse Leira, Adressseavisa
25.02.2010 

 

Les også For velferdsstatens oppsummering av
sykelønnsdebatten per 3. februar

sykelønnsdebatten – også et spørsmål om
menneskesyn
, og våre temasider Arbeidslivet

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.