Sosial ulikhet i Norge

av | mar 3, 2010 | Fordeling

Helsedirektoratet ga i februar ut rapporten «Arbeid, helse og sosial ulikhet«. Rapporten
viser blant annet hvordan grad av deltakelse i arbeidslivet og
sykefravær har sammenheng med såkalte
«sosioøkonomiske faktorer» og utdanningsnivå.

Folkehelseinstituttet har nylig publilserte en
studie
som ser på forholdet mellom
utdanningsnivå og dødlighet i Norge over fire
tiår. De konkluderer med at det er en klar sammenheng mellom
lengden på folks utdanning og hvor lenge de
lever.   

«Stor sosial ulikhet i idretten» var
overskriften i Bergens Tidende 1.mars. Avisa skrev om hvordan
de frivillige idrettsorganisasjonene i Norge i økende grad
domineres av rike, høyt utdannede og friske mennesker.

For velferdsstaten har tidligere skrevet om disse
problemstillingene i artikkelen «Økonomisk
ulikhet skader folkehelsa
«. Der omtaler vi proffesor
i sosialepidemologi Richard Wilkinson sin forskning omkring
økonomisk likhet og folkehelse, og daglig leder i For
velferdsstaten Asbjørn Wahl sin bok «Velferdsstatens
vekst – og fall?
» og hans artikkel «Økte forskjeller er helsefarlig». I boka
viser han hvordan forskjellene i Norge har økt
siden 1990-tallet, og hvordan denne utviklingen kan undergrave
velferdsstaten. Les utdrag fra boka
her
.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.