Regjeringen skrinlegger minstesats for sosialhjelp

Fattigdomsoppropet «Bekjemp
fattigdommen – det handler om menneskeverd
» ble støttet
av 33 organisasjoner med tilsammen 750.000 medlemmer. Hovedkravet
var at livsoppholdssatsen i sosialhjelpen må
rettighetsfestes og gjøres lik over hele landet – på
et lovfestet minstenivå i samsvar med SIFOs forskningsbaserte
satser.

Det var altså Kommunal rapport som 1. mars meldte at
regjeringen skrinlegger forslaget om minstesats for
sosialhjelp
. De skriver videre at forslaget om minstesatser
støttes av både LO, deler av NHO, SV og KrF, men at
motstand fra Arbeiderpartiet trolig vil føre til at
forslaget ikke blir realitetsbehandlet når Arbeids- og
sosialkomiteen avgir innstilling om saken innen 9.mars.

Les mer om fattigdomsproblematikk på For velferdsstatens
temasider om Fattigdom og
fordeling
, der finnes blant annet argumentsamlingen «Fakta og
argumenter om fattigdom
«

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.