Ingen vedtak om fattigdomssatsning

av | mar 10, 2010 | Fordeling

Forslaget fra KrF ble dermed ikke realitetsbehandlet, noe
Arbeiderpartiet varslet i forkant. Regjeringspartiene
henviser i innstilllingen til Revidert nasjonalbudsjett
2010, Nasjonalbudsjettet for 2011 og varsler en stortingsmelding
våren 2011 som oppfølging av Fordelingsutvalgets arbeid rundt
økonomisk ulikhet i Norge.

Les bakgrunn om saken på For velferdsstatens sider:

Regjeringen skrinlegger minstesats for sosialhjelp

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.