Private interesser bak Samhandlingsreformen

av | mar 15, 2010 | Helse og omsorg

Tankesmien Visjon helse 2015 ble initiert av MandagMorgen og
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) i 2005, deltakerne i
tankesmien har en sterk slagside mot private interesser innen
helse- og omsorgssektoren og legemiddelindustrien. Tankesmien
publiserte i 2006 en omfattende rapport kalt «Visjon helse
2015 – Utfordringer og veivalg for norsk helsetjeneste». Denne
rapporten er ikke offentlig tilgjengelig, men kan for abonnementer
av MandagMorgen lastes fra på deres sider. Tidligere
redaktør av MandagMorgen og Høyrepolitiker, Terje
Osmundsen, var blant redaktørene for rapporten.
Oversikt over tankesmiens medlemmer finnes i denne rapporten og i
rapporten fra KIL.

Tankesmiens rolle i forspillet
til Samhandlingsreformen kom frem under lanseringen av
rapporten
«Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer –
Samhandling, lokalsykehus og offentlig
økonomi», 
skrevet av professorene Bjarne Jensen og
Stein Østre ved Høgskolen i Hedmark og rådgiver
Unni Hagen i Fagforbundet. Rapporten er bestilt av Kommunenes
interesseforening for lokalsykehusene (KIL). 

Jensen, Østre og Hagen gjennomgår ulike premisser
og forslag i Samhandlingsreformen, og avviser i stor grad
både grunnlaget for reformen og effekten av de
foreslåtte endringene. Forfatterne viser at Samhandlingsreformen
er markedsretting av norsk helsevesen
. (Egen sak på For
velferdsstatens sider) 

For velferdsstatens har laget samleside med våre
saker  om Samhandlingsreformen, medieopplag og
lenker: Kampen
om Samhandlingsreformen
. Se også For velferdsstatens
temasider om sykehus,
privatisering
og velferdsstaten.

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.