Samhandlingsreformen er markedsretting av norsk helsevesen

Rapporten
«Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer –
Samhandling, lokalsykehus og offentlig
økonomi»
 er skrevet av professorene Bjarne
Jensen og Stein Østre ved Høgskolen i Hedmark og
rådgiver Unni Hagen i Fagforbundet. Den er bestilt av
Kommunenes interesseforening for lokalsykehusene (KIL). Det er
også laget en kortversjon
med sammendrag og konklusjoner.

Bjarne Jensen sa under lanseringen av rapporten at
Samhandlingsreformen kan sees på som et trinn to av
markedsrettingen av norsk helsevesen, der foretaksreformen fra 2002
var det første trinnet. I kortversjonen av rapporten
skriver forfatterne:

«Hovedorganiseringen for helsetjenestene står mellom to
hovedalternativ. Modell 1 er den «norske hovedmodellen» basert
på et offentlig ansvar for både pasienter, forsyning og
fordeling av helsetjenestene i regi av kommuner og staten
(tidligere fylkeskommunene) Modell 2 er basert på at
forsyningsansvaret skal ivaretas gjennom konkurranse mellom private
og offentlige foretak i et marked særlig for
spesialisthelsetjenester. Tankegangen synes å være at
kommunene/helsekommunene skal få bestilleransvaret.»
(kortversjonen s.6)

Jensen, Østre og Hagen er også opptatt av
konsekvensene som en slik markedsmodell kan få for
lokalsykehusene: «Lokalsykehusene, som har lokalt/regionalt monopol
for førstelinje av spesialisthelsetjenester, hindrer denne
konkurransemodellen. Derfor er det viktig å fjerne dem.»
(fortsettelse fra forrige sitat)

Rapporten gjennomgår også bakteppet
og premissene for Samhandlingsreformen, og avviser i stor
grad både grunnlaget for reformen og effekten av de
foreslåtte endringene. De hevder blant annet at
grunnpåstanden bak reformen, nemlig at Norge har svært
høye helseutgifter, beror på en feilaktig
sammenlikning der hvilke helsetjenester som regnes inn og ulikt
lønnsnivå gir store feilmarginer. Det kommer
også frem at en gruppe private interesser, gjennom tankesmia
Visjon Helse 2015, i stor grad har vært med å legge
premissene for Samhandlingsreformen. Se egen sak på For
velferdsstatens sider:

Private interesser bak Samhandlingsreformen

Medieoppslag om saken:
Aktuelt, nedlegging av lokalsykehus (NRK
15.03.2010)
Dagsrevyen kl.19, lokalsykehus (NRK
15.03.2010)
Spår død for lokalsykehusene
(fagbladet.no 15.03.2010)
Har en nøktern
helsesektor
 (siste.no (ANB-NTB) 15.03.2010)
Kritikk av ny helsereform (firda.no (NTB)
15.03.2010
-Reformen holder ikke mål (forskning.no
16.03.2010)
Kroken på døra for
distriktssjukehus
 (NRK Sogn og Fjordane 16.03.2010)

For velferdsstatens har laget to samlesider med våre
saker, medieoppslag og lenker om Samhandlingsreformen og
kampen om lokalsykehus: Samhandlingsreformen og
Kampen om
lokalsykehusene.
 Se også For velferdsstatens
temasider om sykehus,
privatisering
og velferdsstaten,
eller bloggen til Folkebevegelsen for lokalsykehusene for
mer informasjon.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.