Mer offentlig privat samarbeid?

av | mar 23, 2010 | Privatisering

Mer offentlig privat samarbeid?

Aftenposten (22.03.2010) skriver at
Samferdselsministeren åpner for mer bruk av OPS. Argumentet
til Kleppa er at samferdselssektoren sårt trenger
finansiering: – Vi snakker om å snu steiner for om
mulig å få til enda mer vei og bane for pengene. Da
regner jeg med at noen kan foreslå flere OPS-prosjekter, sier
Kleppa til Aftenposten. Saken blir tatt opp i Stortinget under
interpellasjonen 23.03.2010 etter initativ fra
Høyre, som hilser Kleppa velkommen
etter
.

Se saken
Johnsen avviser bruk av offentlig privat samarbeid
(For
velferdsstaten 24.03.2010) for oppdateringer.

Dovre International og Transportøkonomisk
institutt (TØI) evaluerte OPS-prosjekter i veiutbygging i
2007. Under den overdrevent positive overskriften «OPS
fører til mer effektiv ressurssutnyttelse»
skriver
TØI: «En hypotese om at OPS også vil føre til
omfattende teknisk innovasjon, er i liten grad bekreftet.
Evalueringen har heller ikke funnet at prøveprosjektene har
gitt vesentlige besparelser i byggekostnadene. (…) OPS kan
innebære at prosjektene blir dyrere for det offentlige enn de
ellers ville vært.» Den «effektive ressurssutnyttelsen»
begrunnes i redusert byggetid. Statens vegvesen, som er
ansvarlig for OPS-prosjektene, har tidligere nektet å gi
innsyn i bakgrunnstallene for OPS-prosjektene med argumentasjon om
at dette er forretningshemmeligheter.

Riksrevisjonen kom i fjor høst med kraftig kritikk av Statens Vegvesen, blant
annet for manglende kontroll på konkurranseutsettingen
av drift og vedlikehold av veinettet. Til Teknisk
ukeblad (09.02.2010)
svarte Samferdselsministeren den
gang på spørsmål om det er penger å
spare på å konkurranseutsette: – Nei, det ser faktisk
ut som om det ikke er noe å spare, sa Kleppa den gang.
Hvorfor Kleppa tror at private selskap skal gjøre det bedre
gjennom OPS er usikkert.


Stortinget diskuterte offentlig privat samarbeid
i januar etter
at det var avdekket elendige arbeidsforhold og mulig sosial dumping
i forbindelse med OPS-utbyggingen av E18 i Agder.

For velferdsstaten mener at offentlig privat samarbeid (OPS) er
en måte å privatisere via bakveien. At OPS er en
form for privatisering kommer også klart frem i OPS-portalen
Norge
 sitt informasjonsark om OPS og privatisering. Her
defineres fem former for privatisering: 1. Salg av offentlig
virksomhet, 2. Etablering av offentlig foretak/aksjeselskap som er
privat deleid, 3. Anbudsutsetting/konkurranseutsetting, 4.
Konsesjoner, og 5. Offentlig privat samarbeid (OPS).

Å bruke OPS i samferdselssektoren er altså en
privatisering av infrastrukturen. Løsningen er dyrere for
det offentlige, gir privat profitt og press på
arbeidsforhold.

Les mer om temaet på For velferdsstatens temasider om
temasider om
privatisering
, med undertemaene konkurranseutsetting
og offentlig
privat samarbeid
, eller bestill Hefte nr. 5 i For
velferdsstatens skriftserie «Kampen om konkurranseutsetting»
her.

Se også Manifest analyse sitt notat «Offentleg-privat sugerør – Lærdomar
frå dei kostbare erfaringane med OPS»

Utvalgte medieoppslag om saken:
OPS – et bedrag (Jarlsberg avis
22.03.2010)
Åpner for privat veihjelp (e24.no (NTB)
22.03.2010)
Nye toner fra Kleppa (Østlandsposten (ANB-NTB)
22.03.2010)

For oppdateringer se
Johnsen avviser bruk av offentlig privat samarbeid
(For
velferdsstaten 24.03.2010)


 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.