Johnsen avviser bruk av offentlig privat samarbeid

av | mar 25, 2010 | Privatisering

Johnsen avviser bruk av offentlig privat samarbeid

Flere medier meldte mandag 22.mars at Samferdselsminister
Magnhild Melteivt Kleppa (Sp) åpner for mer offentlig
privat samarbeid i samferdselssektoren. (se saken «Mer offentlig privat samarbeid?» på
For velferdsstatens sider). I Stortinget 23. mars avviste
altså finansminister Sigbjørn Johnsen at regjeringen
åpner for mer bruk av OPS.

Uttdrag fra Johnsens svar til Øyvind Halleraker (H)
(Interpellasjon i
Stortinget
 (23.03.2010)

«Regjeringen åpner ikke for flere OPS-prosjekter. OPS er
omtalt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan
2010-2019, der det blant annet fremgår at OPS-modellen har
gitt raskere prosjektgjennomføring, men at det er ikke mulig
å dokumentere verken høyere eller lavere kostnader enn
ved tradisjonell gjennomføring. Videre står det, som
jeg har vært inne på i dag, at gevinster også kan
hentes ut gjennom bedre kontraktstrategier innenfor dagens system.
Det konkluderes med at OPS-finansiering av vegprosjekter
innebærer at staten lånefinansierer utgifter til
vegprosjekter og at Regjeringen derfor foreslår ikke å
åpne for flere OPS-prosjekter nå.» 

«Privat lånefinansiering bidrar til og med til å
øke kostnadene ved samferdselsprosjekter, siden slik
finansiering nødvendigvis er dyrere enn statens egen
finansieringskostnad.»

«Selskaper som tar opp lån for å finansiere statlige
utgifter med lån som senere må betjenes gjennom
bevilgninger over statsbudsjettet i mange år framover, er i
realiteten ikke annet enn forsøk på å skjule
statens utgifter og gjeld. Slik finansiell kreativitet er vi ikke
tjent med. Det ser for øvrig heller ikke ut til at land som
har utvist stor kreativitet for å holde utgifter og
forpliktelser utenfor statsbudsjettet, har gode erfaringer med
slikt.»

Medieoppslag:
Mener OPS er sløsing (Teknisk Ukeblad,
25.03.2010)
– Kaster bort pengene (Nationen
25.03.2010)
Johnsen vil ikke bruke private lån til
veibygging
(Kommunal rapport 24.03.2010)
Foten ned for OPS-prosjekt (Agderposten
23.03.2010)
Nei til private veilån (NTB, Avisa Nordland
23.03.2010)
Johnsen vil ikke bruke private lån til veier
(NRK, 23.03.2010)

Les mer om temaet på For velferdsstatens temasider om
temasider om
privatisering
, med undertemaene konkurranseutsetting
og offentlig
privat samarbeid
.

 

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.