Ressursside om samhandlingsreformen

Kronikker:

Helsebutikken
 (Svenn Arne Lie, statsviter, Klassekampen
04.04.2011) 

Et svekket helsetibud
(PDF: 110
k)
(Fanny Voldnes, leder av samfunnsøkonomisk
avdeling i Fagforbundet og Terese Folgerø, dr. med.
eldreoverlege i Tromsø kommune og medlem av Statens
Seniorråd. Klassekampen 01.02.2011)

Relevante saker fra For velferdsstatens:

Samhandlingsreformens egentlige innhold
(31.05.2011)

Samhandlingsreformen en
retningsreform?
 (28.04.2010) 

Kampen om lokalsykehusene
(12.04.2010)

Finansieringsmodell for Samhandlingsreformen
utsettes
 (25.03.2010)

Samhandlingsreformen slaktes i ny rapport
(For velferdsstatens
nyhetsbrev 24.03.2010)
– Stortinget
behandler Samhandlingsreformen
 (23.03.2010)

Samhandlingsreformen er markedsretting av norsk helsevesen

(16.03.2010)

Private interesser bak Samhandlingsreformen
(15.03.2010)

Se også For velferdsstatens temasider om sykehus,
privatisering
og velferdsstaten,
eller bloggen til aksjonen Folkebevegelsen
for lokalsykehusene
 for mer informasjon.

 

Rapporten
«Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer –
Samhandling, lokalsykehus og offentlig
økonomi»
, skrevet av professorene Bjarne Jensen og
Stein Østre ved Høgskolen i Hedmark og rådgiver
Unni Hagen i Fagforbundet, var utgangspunktet den faglige
kritikken som nå rettes mot Samhandlingsreformen. Den
er bestilt av Kommunenes interesseforening for lokalsykehusene
(KIL). 

Det er også laget en svært god kortversjon
med sammendrag og konklusjoner.

 

Utvalgte medieoppslag om Samhandlingsreformen:

Samhandlingsreformen utsatt (Dagens medisin
(25.03.2010)
Når vi målet om heilskapstenkning?
(Kommunal rapport 25.03.2010)
-Reformen holder ikke mål (forskning.no
16.03.2010)
Kroken på døra for
distriktssjukehus
 (NRK Sogn og Fjordane 16.03.2010)
Samhandlingsreformen – dødsstøt for
lokalsykehusene
(frifagbevegelse.no 15.03.2010)
Aktuelt, nedlegging av lokalsykehus (NRK
15.03.2010)
Dagsrevyen kl.19, lokalsykehus (NRK
15.03.2010)
Spår død for lokalsykehusene
(fagbladet.no 15.03.2010)
Har en nøktern
helsesektor
 (siste.no (ANB-NTB) 15.03.2010)
Kritikk av ny helsereform (firda.no (NTB)
15.03.2010

For flere nyhetsaker knyttet til lokalsykehus se saken
Kampen om lokalsykehusene
(12.04.2010)

Helse- og omsorgsdepartementet har en nettside om
Samhandlingsreformen
. Også Stortingets nettsider har
en samleside om
Samhandlingsreformen
, her man finner både
Stortingsmeldingen, innstillingen fra Helse-
og omsorgskomiteen og referatet fra debatten i
Stortinget 27. april. 

 

Rapport i samarbeid med De Facto
De
tok sykehusene tilbake!
Sykehusene i Skottland
er lagt under politisk styring. Alle markedselementer er fjernet.
Det er blitt en suksess. Denne rapporten som er er samarbeid mellom
For velferdsstaten og De Facto beskriver hvordan. Rapporten kan
lastes ned her, eller bestilles per e-post. Angi
ønsket antall, leveringsadresse og telefonnummer vi kan
nå deg på. Heftet er gratis.
Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.