Dyrere med konkurranseutsatt veidrift

av | apr 8, 2010 | Privatisering

Konkurransutsetting i kollektivtransport


Evalueringen fra Dovre Groupe
 konkluderer med at
konkurranseutsettingen var billigere de første årene,
men at prisøkningen har vært markert i 2008 og 2009,
og at den ser ut til å ha en fortsatt stigende trend.
Vedlikeholdet er nå mye dyrere enn det var før
konkurranseutsettingen.

En annen konklusjon er at «forventningene om at
konkurranseutsettingen skulle medføre utvikling av nye
tekniske løsninger synes i liten grad å ha blitt
innfridd».

Når det gjelder kvalitet på vedlikeholdet er svarene
svært sprikende. Dovre groupe skriver både at
det «ikke [har] lykkes å identifisere robuste
indikatorer for å evaluere kvalitetsutviklingen»(s.49) og at
det er «identifisert flere indikatorer som tilsammen antyder at
kvaliteten av drift og vedlikehold på vegen er blitt bedre
siden tiden før konkurranseutsettingen». (s.3) De skriver
også at grunn til å tro at kvaliteten varierer mer enn
før. (s.49)

I sammendraget av evalueringen skriver Dovre Groupe
«Konkurranseutsetting av utvalgte drifts- og vedlikeholdsoppgaver
på vegnettet ved hjelp av funksjonskontrakter fremstår
i hovedsak som en velegnet tilnærming for å ivareta en
viktig samfunnssoppgave.» Dette er de ikke satt til å
vurdere, men deler villig vekk sine meninger. Det ser ikke ut til
at de har tatt hensyn til at hovedpremisset for
konkurranseutsetting var påstanden om at det skulle bli
billigere.

Riksrevisjonen undersøking av drift og
vedlikehald av vegnettet
 (2009) kommer med sterk kritikk
av Statens vegvesens kontroll over de konkurranseutsatte oppgavene.
Dette gjelder både kvalitet, styring, rapportering og
økonomi.

Se relaterte saker fra For velferdsstaten på temasidene om
privatisering,
konkurranseutsetting
og offentlig
privat samarbeid (OPS)
.

Utvalgte medieoppslag om saken:
Vei-vedlilkehold
dyrere med konkurranse
(NRK 07.04.2010)
Dyrere
veiarbeid med konkurranse
 (Aftenposten 07.04.2010)
Konkurranseutsetting
hjelper ikke
(Teknisk ukeblad 09.02.2010)
Vesentlege manglar ved drift og vedlikehald av
vegnettet
(Riksrevisjonen pressemelding 05.11.2009)
Riksrevisjons-refs for statens
vegvegsen
 (Statens vegvesen resssemelding 22.10.2009)

Se også saken
Vegvesenet på lønnstoppen
 (For velferdsstaten
09.03.2010)

 

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.