Nyhetsbrev 4/2010

av | apr 14, 2010 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens fjerde nyhetsbrev i 2010 ble sendt ut 30. april. Sakene i dette nyhetsbrevet er Velferdskonferansen, Frps inntreden i sykehusstriden og en analyse av hvordan angsten for å bryte anbudsregelverket for offentlige anskaffelser driver frem privatisering av offentlige tjenester.

Nyhetsbrev 4/10

Lykke og velstand for alle på jord! Bekjemp sosial dumping! God 1. mai!

Innhold:

1. Velferdskonferansen 2010: Åpent for påmelding

2. Michael Apple til Velferdskonferansen

3. Offentlige tjenester: Angst for feilsteg driver fram privatisering

4. Frp inn i sykehusstriden – kan vi stole på dem?

5. Nye saker på www.velferdsstaten.no

 

1. VELFERDSKONFERANSEN 2010: ÅPENT FOR PÅMELDING

Programmet for Velferdskonferansen 2010 er endelig klart, og det er åpnet for påmeldinger. Årets program er fullspekket av viktige og spennende temaer under overskriften ”Vår velferdspolitikk”. Svært mange innledere har allerede takket ja, og seminartemaene har blitt møtt med stor entusiasme.

Av internasjonale størrelser får Velferdskonferansen i år besøk av Michal Apple (se sak under) og tidligere omtalte Richard Wilkinson. Regjeringspartiene stiller med sine parlamentariske ledere til debatt om rødgrønn velferdspolitikk. Noen av de andre innledere som har bekreftet sin deltakelse er LOs nestleder, fem norske forbundsledere, prosjektlederen for Kvalitetskommuneprogrammet, lederen i Naturvernforbundet, generalsekretæren i Kirkens Bymisjon, forskere innen pedagogikk, økonomi, historie, velferd, filosofi, statistikk, retorikk, sosiologi og statsvitenskap, en rekke tillitsvalgte fra ulike fagforbund og interesseorganisasjoner, samt selvfølgelig For velferdsstatens sekretariat.

For påmelding, program og mer informasjon se våre konferansesider på nett.

Meld deg på allerede i dag!

 

2. MICHAEL APPLE TIL VELFERDSKONFERANSEN

Michael Apple, som er en anerkjent amerikansk professor i utdanningspolitikk, kommer til Velferdskonferansen. Han har forsket på nyliberalismens globale innvirkning på de nasjonale utdanningssystemene, og i fjor lanserte han boka «Global Crises, Social Justice, and Education». Les Solveig M. L. Gullings presentasjon av Apple.

 

3. OFFENTLIGE TJENESTER: ANGST FOR FEILSTEG DRIVER FRAM PRIVATISERING

Det hersker en omfattende angst for å bryte anbudsregelverket for offentlige anskaffelser. Denne angsten bidrar til å presse fram privatisering og konkurranseutsetting på tross av at det finnes et stort politisk handlingsrom for å drive tjenester i egen regi. Det overdimensjonert fokus på innkjøp truer med å ta oppmerksomheten bort fra det som burde være den viktigste oppgaven for det offentlige, nemlig å sikre alle innbyggere tilgang til de offentlige tjenestene uansett hvor en bor eller hvilken inntekt en har.

Helene Bank i For velferdsstaten har gått gjennom de omfattende statlige tiltak og internasjonale regelverk som fører til anbudshysteriet. I sin analyse viser hun at det finnes omfattende politisk handlingsrom for fortsatt offentlig kontroll gjennom drift i egenregi. Et av problemene er at de offentlige myndigheter bruker store ressurser på å utvikle regelverk og veiledere for anbudsprosessene, men gjør ingen innsats for tilsvarende veiledere for dem som ønsker å drive i egenregi.

Les hele analysen, og den relaterte saken ”Tilbud av offentlige tjenester og bruk av egenregi” på For velferdsstatens temasider om offentlig styring.

 

4. FRP INN I SYKEHUSSTRIDEN – KAN VI STOLE PÅ DEM?

Nå har også FrP kastet seg inn i sykehuskampen. Ikke uventet støtter de den voksende og vel begrunnede misnøyen med regjeringas politikk. Det er tross alt høyrepopulismens kjerne dette, å støtte all misnøye, men så å arbeide for at denne misnøyen kanaliseres i en slik retning at det støtter opp om deres samfunnsmål. Har så FrP løsningen på krisa i sykehussektoren? Det er tre viktige elementer i deres politikk; mer bruk av private sykehus, sentralisert styring i et direktorat og enda sterkere stykkprisfinansiering. Med andre ord, mer av det som skaper krise i helsesektoren.

Lokalsykehusene vil selvfølgelig ikke finne noen beskyttelse i et system med mer marked, mer konkurranse og enda sterkere sentral byråkratisk styring. Det er derfor ingen grunn til å la seg lure av FrPs frieri til sykehusopprøret. Opprøret styrkes og utvikles best langs de linjer som de allerede har arbeidet langs. Det som trengs i sykehussektoren er mindre marked og mer politisk, demokratisk styring. Og styringsmodellen må legges om – fra bunnlinjestyring der marked, konkurranse og stykkpris utgjør hovedelementene – til styring etter kvalitetskriterier og samfunnsmessige mål.

Problemet er selvfølgelig at det er den sittende regjeringas sykehuspolitikk som for tida bidrar til å legge landet åpent for FrPs høyrepopulistiske propaganda. I forslaget til helseforetakslov i 2001 skrev Stoltenberg I-regjeringa: ”En viktig premiss for regjeringens reformarbeid på helsesektoren er nettopp å sikre tilgang til helsetjenester uavhengig av bosted og økonomi. (…) En annen viktig premiss for reformen er at helsesektoren også i fremtiden skal være underlagt politisk styring for å sikre nasjonale velferdspolitiske mål.” Med de gjennomførte og planlagte sykehusnedleggelser, i foretakenes regi, kan man vanskelig argumentere for at helsesektoren er underlagt politisk styring eller at den sikrer lik tilgang til helsetjenester uavhengig av bosted og økonomi. Det er derfor kun gjennom å støtte opp om opprøret nedenfra at dette kan endres.

Les mer om helseforetaksreformen, Samhandlingsreformen og kampen for lokalsykehusene på For velferdsstatens temasider om sykehus.

 

5. NYE SAKER PÅ WWW.VELFERDSSTATEN.NO

For velferdsstatens nettsider får stadig nye saker. Vi lager både egne saker, oppsummerer debatter og legger ut lenker til andres arbeid. Her er noen smakebiter fra den siste måneden:

Stø kurs mot nederlag – 2001 i reprise? (Kronikk av Asbjørn Wahl, på trykk i Dagbladet 23.4.2010.)

Frykter privatisering av Statkraft (Sak fra For velferdsstaten om Energiveteranenes utspill der de kritiserer Statskrafts internasjonaliseringsstrategi, som de frykter kan føre til privatisering)

Uføretrygd er ikke hva du tror (Foredrag av professor i sosialmedisin, Bjørgulf Claussen, holdt på konferansen Forsvar dagens uføretrygd 22. mars 2010.)

Dyrere med konkurranseutsatt veidrift (Sak fra For velferdsstaten om Riksrevisjonens kritikk og konsulentfirmaet Dovre Groupe sin evaluering av den konkurranseutsatte driften av veinettet.)

Kampen om lokalsykehusene (Sak fra For velferdsstaten om lokalsykehusdebatten med linker til media, egenproduserte saker og relevante rapporter.)

Byråkratisering og strømlinjeforming av akademia (Sak fra For velferdsstaten som ser på debatten rundt byråkratisering, strømlinjeforming og New Public Management i akademia.)

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

 

For velferdsstaten

Postboks 7003, St. Olavsplass

0130 Oslo

 

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder,

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Helene Bank

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Linn Herning

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.