Samhandlingsreformen en «retningsreform»?

av | apr 28, 2010 | Helse og omsorg

For velferdsstaten har fulgt debatten om Samhandlingsreformen og
den relaterte debatten om lokalsykehusene. Se våre temasider om
sykehus
for relevante saker, se blant annet samlesidene

Samhandlingsreformen
og
Kampen om lokalsykehusene
.

Nyhetssaker:
Lite samhandling i Stortinget (Kommunal Rapport
28.04.2010)
Frisk for ferre kroner (Dagavissen
28.04.2010)

Også Stortingets nettsider har en samleside om
Samhandlingsreformen
, her man finner både
Stortingsmeldingen, innstillingen fra Helse-
og omsorgskomiteen og referatet fra debatten i
Stortinget.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.