Frykter privatisering av Statkraft

– Vi er bekymret for at vi kan få en privatisering av 30
prosent av den enkelte vannkraftvirksomhet, slik dagens lovverk
åpner for. Med et annet politisk flertall enn i dag kan vi
dermed miste den samfunnsmessige kontrollen over disse verdifulle
vannkraftverdiene. Også med dagens ordning er vi bekymret for
at avkastningen brukes på risikofylte prosjekter i utlandet,
sier Lars Thue, historiker ved BI og forfatter av blant annet
Statkrafts, Telenors og Statnetts historie, til Dagens
Næringsliv.

Energiveteranene foreslår å dele
dagens Statkraft i to, slik at den norske
vannkraftproduksjonen føres ut av aksjeselskapet Statkraft
til statsforetaket Statkraft. I tillegg mener de at staten
bør ta ut mer utbytte enn den gjør i dag, og at hele
overskuddet fra norsk vannkraft bør overføres direkte
til staten.

– Vi synes ikke overskuddet skal gå i lomma til Statkraft.
Det årlige overskuddet fra norsk vannkraft oppstår
fordi selskapet har tilgang til en ressurs andre ikke har, den
såkalte grunnrenten, og vi mener den bør
overføres til staten til fordeling til fellesskapet, sier
Hans Haakon Faanes, tidligere professor i elkraft ved NTNU til
Dagens Næringsliv.

Kilder:
Vil dele Statkraft i to (Dagens Næringsliv, 27.04.2010, ikke
tilgjengelig i nettversjon)
Veteraner vil splitte Statkraft (kortere
versjon av DN-artikkelen, Petro.no, 28.04.2010) 

«Vannkraftressursene i egne hender»
– Energiveteranenes
høringsuttalelse til endringer i industrikonsesjonsloven og
vassdragsreguleringsloven, 21.04.2008

Tidligere medieoppslag om Energiveteranene
– Kraften må eies av det offentlige (Teknisk
Ukeblad, 03.04.2009)
Privatiseringsfremstøt fra regjeringen
Stoltenberg
(Kraftnytt 15.05.2008)

ENERGIVETERANENE En uformell
sammenslutning av tidligere ledere fra norsk kraftvirksomhet som
kjemper for norsk offentlig eie av norsk vannkraft. * Hans O
Bjøntegård, (77) tidligere Dyno-sjef og styreleder i
Statkraft * Erling Diesen (77) tidligere NVE-direktør,
Ap-lokalpolitiker Asker * Erik Fleischer (73) tidligere Norconsult
* Hans H Faanes (74) tidligere professor elkraft NTNU * Jon
Ingvaldsen (69) tidligere driftsdirektør i Statkraft * Finn
Lied (94) tidligere industriminister (Ap) * Helge Skudal (67)
tidligere Statkraft-sjef * Lars Thue (63) historiker BI* Jon Tveit
(76) tidligere direktør energiselskapet Asker og Bærum
* Gunnar Vatten (82) tidligere direktør Statkraft

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.