Ressursside om profittuttak og kommersielle selskaper i barnehagesektoren

Ressursside om profittuttak og kommersielle selskaper i barnehagesektoren

Oppdatert: 04.11.2010

Saker fra For velferdsstaten:
VG
Nett setter fokus på barnehagemillionærene

(20.10.2010)

Privat storaktør støtter tak på profitt i
barnehagene
(05.08.2010)

Vil ha forbud mot utbytte
(04.08.2010)

Dette er Espira – Bjarne Håkon Hanssens nye herrer

(02.08.2010)

Profitt på barnevelferd
(02.06.2010)
Profittinstitusjoner
i kjernen av velferdsstaten
 (28.06.2010)

Forskning:
Kostnadsforskjeller
i barnehagesektoren
(Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder,
Telemarksforskning 2008) Denne rapporten, som er skrevet på
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, består både av
ny og tidligere forskning. Den konkluderer
tydelig med at konkurransen i barnehagesektoren konsentrerer
seg rundt to elementer: bemanningstetthet og
lønnsnivå. I tillegg er pensjon en viktig faktor.


Privat og kommersiell barnehagedrift – aktuelle problemstillinger,
drøftninger og eksempler
 (Clas Jostein Claussen,
Høyskolen i Oslo 2005) Dette notatet belyser ulike
problemstillinger rundt økt privat og kommersiell
barnehagedrift. Claussen trekker særlig frem de nye
eierskapsformene med kommersielle aktører og hvordan disse
utfordrer regelverket. Claussen har også skrevet kronikken
«Barnehagesektorens
sorte får
» for tidsskriftet Første steg i
2009, om misbruk av familiebarnehage som eierskapsform.

Mediesaker:
De tjener millioner på barna dine (VG
Nett 20.10.2010)
Eierne: -Bygger ikke barnehager for pengenes
skyld
(VG Nett 20.10.2010)
– Har brukt penger på barnehager som full
sjøfolk
(VG Nett 20.10.2010)

Dagbladet Magsinets 11-siders artikkel om Espira og de tidligere
eierene.
Gründer solgte Norges største
barnehagekjede – gevinst: 300 millioner kroner
(04.08.2010)

Rik på barnehagedrift (Romerikes blad
18.01.2009)
Vi forby utbytte (Klassekampen
22.01.2009)
Har 31
familiebarnehager
(Aftenposten 10.02.09)
Reglene
må strammes inn
(Aftenposten 09.02.09)
Tjener
millioner på barnehager
(Aftenposten 20.05.08)
Blåser opp utgiftene for å få mer
støtte
(Aftenposten 21.05.2008
Riksrevisjonen gransker barnehagene
(Aftenposten 22.05.2008) 

Nettsaker fra barnehage.no
Barnehagekonsern på fremmasj
(barnehage.no 01.05.2010)
Nytt selskap landets fjerde største
konsern
(barnehage.no 06.01.2009)
Slik vil hotellkongene bli størst på
barnehager
 (barnehage.no 18.02.2009)
Kanvas-topp i strupen på de kommersielle
aktørene
(barnehage.no 29.08.2008)

Fagblader og fagforeninger om
barnehagesektoren:
Tema:
kommersielle barnehager
(Utdanning nr. 19 2008)
Big business i barnehagene (Fagbladet nr.3 –
2010)
Barnehagedrift for profitt (Utdanningsforbundet i
Bodø, Rana Blad 02.05.2005)
Barnehage
bisniss
(Mette Henriksen Aas, Fagforbundet, kronikk i Dagbladet
11.07.08)

Relevante leker:
Utdanningsforbundets
sider Barnehagen i utdanning
Fagbladet Utdanning sine barnehagesider
Fagforbundets sider for Seksjon for kirke, kultur og oppvekst
Kunnskapsdepartementets temasider om barnehager
Barnehage.no, er tilknyttet Private barnehagers
landsforbund


De største kommersielle aktørene
(Oversikten
er basert på artikler i Utdanning
nr. 19 2008
 og Fagbladet nr.3 – 2010, med noen
oppdateringer fra proff.no)

Trygge barnehager: 103 barnehager over hele landet.
Selskapet eies av ekteparet Eli Sævareid og Sigurd Steen
Aase, Haugesund.

Espira (tidligere Barnebygg-gruppen) Har 60
barnehager landet over. Opprinnelig eier: Einar Magne Jansen,
Kopervik. I januar 2008 kjøpte det finske
investeringsselskapet CapMan 70 prosent av aksjene.

Acea Holdning (tidligere Nordnorsk
barnehagedrift og VIFO-barnehager) Eies 25 % av henholdsvis Roger
Adolfsen, Kristian Adolfsen, Benn Edissen og Even Carlsen via ulike
selskaper. I 2008 hadde Nordnordsk barnehagedrift 17 barnehager,
mens VIFO hadde 13 barnehager.

Læringsverkstedet barnehager: Eier 15 barnehager
i Ullensaker, Nannestad, Nittedal, Eidsvoll og Kristiansand. Driver
også med salg av materiell og kurs. Eiere: Randi og Hans
Jacob Sundby, Jessheim.

Barnas
Barnehage:
Eier 15 barnehager i Oslo og Bærum, to til
planlegges. Etablert av Hanne Klammerholm. Drives av firmaene Theas
AS, Theas Bærum AS og Barnas barnehage AS

Fire
årstider:
Eier 11 barnehager i Kristiansand. Eies av
Hilde Sundstøl.

Grønmyr
barnehager:
Eier og driver 10 barnehager i Møre og
Romsdal, Hordaland og Sør-Trøndelag.
Etablert og eid av Bjørn Grønmyr,
Ålesund.
 

Se også For velferdsstatens temasider om velferdsstaten,
offentlig
styring
 og privatisering,
samler opp alle våre saker under disse temaene. Se
særlig
Ressursside
om konkurranseutsetting og kommersielle selskaper i
barnevernet
 
Ressursside
om profittuttak og anbud i asylsektoren

Artikkelserie
fra For velferdsstaten «Ta tjenestene tilbake»

 

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.