Fortsetter Kleppa kampen for private samferdselsløsninger?

av | mai 11, 2010 | Privatisering

Mer offentlig privat samarbeid?

Kleppa prøver nye veier (leder, Nationen
11.05.2010)

For velferdsstaten mener at offentlig privat samarbeid (OPS) er en
måte å privatisere via bakveien. At OPS er en form
for privatisering kommer også klart frem i OPS-portalen
Norge
 sitt informasjonsark om OPS og privatisering. Her
defineres fem former for privatisering: 1. Salg av offentlig
virksomhet, 2. Etablering av offentlig foretak/aksjeselskap som er
privat deleid, 3. Anbudsutsetting/konkurranseutsetting, 4.
Konsesjoner, og 5. Offentlig privat samarbeid (OPS).

Å bruke OPS i utbyggingsporsjekter er altså en
privatisering av infrastrukturen. Løsningen er dyrere for
det offentlige, gir privat profitt og press på
arbeidsforhold.

Tidligere saker om offentlig privat samarbeid fra For
velferdsstaten:

Fortsatt debatt om offentlig privat
samarbeid
 (07.05.2010)

Johnsen avviser offentlig privat
samarbeid
 (26.03.2010)

Mer offentlig privat samarbeid?
 (23.03.2010)

Stortinget diskuterte offentlig privat
samarbeid
 (14.01.2010)
OPS: Eit originalt samarbeid (For
velferdsstaten, april 2005)

Se også For velferdsstatens temasider om privatisering,
konkurranseutsetting
og offentlig
privat samarbeid
.

 

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.