Statoil uten styring?

Saken dreier seg i denne omgang om Statoils
oljesandvirksomhet. Et forslag fra en mindre gruppe
aksjonærer om å trekke seg ut av dette omstridte
engasjementet ble på generalforsamlingen 19.mai nedstemt da
staten ved Olje- og energidepartementet ikke støttet
forslaget.

Regjeringen argumenterer med at staten må
utøve et «forretningsmessig eierskap». Beate J.
Sjåfjell, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og
ekspert på selskapsrett, hevder derimot
at regjeringen er på kollisjonskurs med sin egen
eierskapsmelding. – Hvis staten velger å være
fullstendig passiv fordi de finner at det er mest bekvemt, skaper
det en ganske betenkelig situasjon ut fra prinsippene om godt
styresett. Det vil si at et av våre aller største
selskaper er fullstendig uten aksjonærstyring, for alle de
andre aksjonærene er for små til å gjøre
noe, sier hun til avisa Vårt Land.

I kronikken «Fra
etat til konsern
» argumenterer rådgiver i For
velferdsstaten, Linn Herning, at synet på utøvelse av
statlig eierskap er totalendret siden 1970-tallet, og at endringen
er mest markant i Arbeiderpartiet. Kronikken tar utgangspunkt i
endringene innen tele-, jernbane og elektrisitetssektoren, men
endringene i holdning til statlig eierskap gjelder i aller
høyeste grad også Statoil.

Utdrag fra kronikken:
Partiet tok hele veien små skritt i sin holdningsendring
til statens engasjement i infrastrukturen, men perioden sett under
ett har Arbeiderpartiet tatt et kvantesprang. Deler av partiet har
ved flere anledninger benektet at Ap har endret holdning. Noen vil
enda i dag, med henvisning til at det fortsatt er et omfattende
statlig eierskap i infrastrukturen, hevde at det kun har skjedd
mindre justeringer i statens engasjement. Til slike innvendinger
vil jeg påpeke at selv om omfanget av
statlig eierskap fortsatt er relativt omfattende, er formen på eierskapet endret i den grad at
eierskapet før og nå vanskelig kan sammenliknes. Den
strategiske og bredt anlagte forståelsen av statlig eierskap
i infrastrukturen som et gjennomgripende samfunnspolitisk redskap
for sysselsetning, næringspolitikk og distriktspolitikk, som
rådet i Arbeiderpartiet i etterkrigstiden, kan vanskelig
sammenliknes med dagens næringsnøytrale aksjeselskaper
– gjennomsyret av New Public Management med et snevert fokus
på hver enkelt resultatenhets bedriftsøkonomiske
effektivitet og lønnsomhet.

Medieoppslag:
Mener Statoil mangler aksjonærstyring
(Vårt land, 20.05.2010)
– Statoil mangler aksjonærstyring (Teknisk
Ukeblad, 20.05.2010)
– Min jobb er ikke å styre Statoil
(Aftenposten, 19.05,2010)
Norge bør si nei til oljesand (VG,
19.05.2010)
Norge bør si nei til oljesand
(ABC-nyheter, 19.05.2010)
– Staten kan kreve oljesandstopp (Aftenposten,
19.05.2010)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.