Dagskonferanse om New Public Management

Dagskonferanse 23. juni 2010,
kl. 09.00 – 16.00, Stavanger
Fullstendig invitasjon kan lastes ned her.

Program

09.00 –
09.30:            
Åpning, presentasjonsrunde 

09.30 –
10.30:            
Hva er New Public Management?

                                     
Bjarne Jensen, professor i forvaltningsøkonomi ved
Høgskolen i Hedmark 

10.30 –
10.45:            
Kaffepause 

10.45 –
12.00:            
Gruppearbeid 

12.00 –
12.45:            
Mistillit, utstøting, brutalisering og
arbeidslinjepolitikk

                                     
Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten 

12.45 –
13.45:            
Lunsj 

13.45 –
14.15:            
Fra motstand til motmakt – Alternativer til
NPM

                                     
Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten 

14.15 –
14.30:            
Kaffepause 

14.30 –
15.30:            
Gruppearbeid 

15.30 –
16.00:            
Oppsummering og
avslutning
 

  

Sted: Festsalen i Folkets Hus

Påmelding til LO i Stavanger på
e-post
l
oistavanger@fh-stavanger.no
eller telefon 51
50 02 38

Pris: kr 500.- inkludert lunsj (Konto 3201 31
49 134)

Påmeldingsfrist: Snarest og senest
18.juni

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.