Olje gir få arbeidsplasser i Nord

av | jun 4, 2010 | Klimakrise

Rapporten «Regional ringvirkningsanalyse i forbindelse med
oppdatering av helhetlig forvaltningsplan
Barentshavet-Lofoten
» er laget av Asplan Viak og
Nordlandsforskning på oppdrag fra Olje- og
energidepartementet.

Ett av funnene er altså at oljeutvinning trolig vil gi
få lokale arbeidsplasser. Begregningene i rapporten viser at
kun 9 prosent av sysselsetningen knyttet til utvinning vil bli
lokalisert i Nord. Lokale arbeidsplasser og økonomiske
ringvirkninger av eventuell oljeutvinning, har vært
svært sentralt i debatten om åpning av nye oljefelt i
Nord.

Rapporten inngår i forbredelsene til en oppdatering av
forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten. I følge Olje-
og energidepartementet skal alle de faglige arbeidene være
gjenstand for en offentlig høring, og det skal arrangeres en
egen høringskonferanse i Svolvær 8. juni.

Les saken «Olje gir få lokale arbeidsplasser» (NRK,
04.06.2010)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.