Richard Wilkinson til Velferdskonferansen 2010

Richard Wilkinson holder hovedinnlegget under
åpningssesjonen til Velferdskonferansen
2010
, som arranges av For velferdsstaten i Oslo 13.-14.
september. Han deltar også på seminaret «Fattigdom
i overfoldssamfunnet» på samme konferanse.

Richard Wilkinsons presenterer gjennom boka The
Spirit Level – Why More Equal Societies Almost Always Do
Better
og forskningsprosjektet The
Equality trust
 et overbevisende
forskningsmateriale på at dersom de økonomiske
forskjellene i et samfunn øker, vil også de sosiale
problemene øke.

– Det er en klar sammenheng mellom sosiale problemer, som lav
levealder, mange i fengsel, fedmeproblemer og psykiske
lidelser, og høy grad av økonmiske forskjeller.
Resultatene er så tydelige at vi kan si at ulikhet gir
sosiale problemer, sa Wilkinson da han 4. februar deltok på
Manifest frokostmøte i
Oslo.

Les mer i saken «
ikke glipp av Richard Wilkinson»
 og «Velferdsguru til Velferdskonferansen»
(aktuell.no 24.08.2010)


                                                   
Til
konferansesidene

           

Program
   Innledere   Informasjon  

Politisk grunnlag
   Påmelding

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.