Daniel Suhonen til Velferdskonferansen

Shuonen er sjefsredaktør for Tvärdrag som er
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) sitt
tidsskrift. Han har bidratt med sentrale analyser av endringer
i den svenske velferdsstaten under den høyredominerte
Reinfelt-regjeringen gjennom boka «Åtta år med Reinfeldt. Vad varje väljare
bör veta om högeralliansens politik
» (2006) og
oppfølgeren «Bokslut Reinfelt» (2010). 

I tillegg til å være redaktør og forfatter er
Suhonen er ivrig samfunnsdebattant. Og hans kritikk begrenser seg
ikke kun til høyresiden. I kronikken «Varför ingen
arbetarklass?»
 i Helsingborgs Dagborg 30.april 2010
kritiserer han blant annet sosialdemokratenes
skattefrykt.
  
«Socialdemokratin måste också förstå
välfärdsstatens moderna kvalitetsparadox. Just den
medelklass i storstäderna som socialdemokratin tror sig kunna
vinna genom att inte utmana med skattehöjningar kommer
så att förloras. Undersökningar visar att runt 90
procent av medborgarna är beredda att betala högre skatt
för bättre välfärd. Väljarna i gemen,
långt in i borgerligheten, ja mer än hälften av
moderaternas väljare, vill ha en bättre
välfärd. Ändå vågar inte
socialdemokratin gå till val på full
välfärdsfinansiering.»

Suhonen innleder på åpningssesjonen av
Velferdskonferansen 2010.


                                                 
  Til
konferansesidene

           

Program
   Innledere   Informasjon  

Politisk grunnlag
   Påmelding

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.