Offentlige innkjøp må tilbake til politikk og samfunnsdebatt

– Ønsker man å drive sosiale målsettinger
inklusive likestillingsmålsettinger ved bruk av
skattebetalernes penger, eller vil man ensidig betone
økonomisk effektivitet på kort sikt? Vi tror at en
akseptabel holdbar politikk for offentlige anskaffelser også
må integrere sosiale og etiske perspektiver. Vi mener at
også EU-reguleringen gir et rimelig handlingsrom for dette,
skriver forfatterne i konklusjonen.

De kritiserer også de svenske myndigheter for
å være alt for forsiktige og vise manglende politisk
vilje, og således i liten grad åpner for å
utnytte handlingsrommet for sosiale krav. – Myndigheter som vil
legge opp til kontraktvilkår som berører
lønninger og avtalevilkår i den grad det er forenlig
med anskaffelsesreglene, tør kanskje ikke våge det
så lenge det ikke fins noen veiledning om det.

Les saken «Alt for forsiktige med sosiale
krav?»
 på nettsiden Database for offentlige
innkjøp doffin.no, eller last ned rapporten «Upphandling och arbete i EU«.

Les mer om offentlige anskaffelser på For velferdsstatens
temasider om
offentlig styring
.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.